GDPR - Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie de solicitare, astfel:

CE DATE PERSONALE PRELUCRAM?

Datele personale pe care le prelucram sunt datele tale de identificare, financiare, demografice sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii solicitant.

CUM PRELUCRĂM DATELE TALE PERSONALE?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.). Parte din responsabilitatea noastră în această relaţie este şi modul în care avem grijă de datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispoziție şi cele obţinute din alte surse.

CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE?

Aşa cum ştii, prelucrăm datele tale cu caracter personal în in urmatoarele scopuri:

 • Resurse umane
 • Acordare audienţe
 • Cadastru
 • Urbanism
 • Spaţiu locativ
 • Autoritate tutelară
 • Asociaţii de proprietari
 • Soluționare petiții/sesizări
 • Servicii publice
 • Servicii juridice
 • Evidenţă electorală
 • Achiziţii publice
 • Accesul la informaţiile de interes public
 • Fond Funciar

LEGALITATEA PRELUCRĂRII – conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CU CE INSTITUŢII COLABORĂM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR TALE PERSONALE?

Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel:

 • Primării şi servicii publice din cadrul unităţilor administrativ -teritoriale în care locuiţi;
 • Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situată primăria;
 • Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă
 • Ministerul Sănătăţii;
 • Inspectoratele şcolare;
 • Furnizorii de energie electrică;
 • Casa de sănatate ;
 • Direcția pentru evidența persoanelor şi administrarea bazei de date;
 • Compania Naţională „Poşta Română” – S.A;
 • Unităţi bancare;
 • Inspectoratul de Stat în Construcții ;
 • Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 • Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (Primăria Orasului Petrila) şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

Conform Regulamentului european de protecție a datelor cu caracter personal (Regulamentul nr. 679/2016), beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
 • dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată:

Primăriei Orasului Petrila, persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO) la adresa de e-mail ssm.petrila@yahoo.com

La nivelul Primăriei Orasului Petrila a fost numit responsabilul cu protecţia datelor personale conform Dispoziției primarului nr. 1013 din 21.12.2018.

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO):

Nume și prenume: MĂTUȘOIU VERONICA;

Adresă e-mail: ssm.petrila@yahoo.com

Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat daca există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe e-mail:ssm.petrila@yahoo.com sau prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din str. Republicii, nr. 196, Petrila, Jud. Hunedoara

Informațiile complete privind prelucrarea datelor personale şi drepturile detaliate de care beneficiaţi, le vei putea găsi pe site-ul nostru, la adresa www.orasulpetrila.ro, secţiunea Informaţii de interes public – Protecţia datelor cu caracter personal.

Regulamentul General Privind Protecţia Datelor (GDPR) a fost creat cu scopul de a reglementa modul în care datele personale ale cetăţenilor Uniunii Europene sunt protejate de companii, precum şi de a înlocui actuala Directivă 95/46/EC Privind Protecţia Datelor.

Detalii la: https://eugdprcompliant.com/ro/

Descarcari: