Infrastructura

Apa
Raul Jiul de Est pe traseul strabatut in orasul Petrila este regularizat si indiguit pe ambele maluri. Datorita perioadei de inundatii din anii 1998-1999, in prezent sunt in curs de desfasurare o serie de lucrari de indiguire a Jiului de Est si a principalilor afluenti (paraul Taia si Jiet, care conflueaza pe teritoriul localitatii). 
Alimentarea cu apa a localitatii se face din urmatoarele surse:
Sursa de suprafata de pe paraul Taia ce alimenteaza rezervor 
Captarea de suprafata Jiet ce alimenteaza rezervorul de 2×500 mc 
Puturi de apa In lunca Jiet ce alimenteaza rezervorul de 2×500 mc. 

 

Reteaua de distributie a localitatii Petrila are 2 zone distincte: 
– 0 zona cuprinde orasul Petrila unde reteaua de distributie e alimentata din rezervorul 2×1500 mc (captare Taia) si de rezervorul 2×500 mc din zona cimitirului

– conductele de aductiune (cu diametrul Dn 200, 250, 300 mm) alimenteaza rezervoarele existente: 1×1500 mc Lonea (prin conducta Dn 250), rezervoarele 2×1500 mc Petrila (prin conducta Dn 300) si rezervoarele 2 x 500 mc Petrila din zona cimitir. 

In cursul anilor 1999-2000 s-a lucrat la reabilitarea retelei de distributie a apei din orasul Petrila, R.A.A.V.J. beneficiind de un credit de la Banca Mondiala pentru modernizare si dezvoltare a sistemului de alimentare cu apa.

Canalizare
Din cele 5 localitati componente, doar orasul Petrila dispune de retele de canalizare (localitatile apartinatoare Jiet, Tirici, Rascoala nu dispun de retele de canalizare menajera). 

In oras exista retele de canalizare menajera care sunt racordate la colectorul menajer principal Dn 500 mm al Vaii Jiului, paralel cu Jiul de Est, care descarca apele la statia de epurare Denutoni Petrosani. "

Apele pluviale colectate si transportate prin retele si colectoare se descarca in Jiu. Canalele existente au diametre D 250 si 300 mm, colectoarele D 300 mm. 

Descarcarea apelor pluviale în Jiul de Est se realizeaza in dreptu podului de la intrarea in E.M.Petrila. 

Exista si dificultati legate de canalizare, cum ar fi: 
– capacitatea depasita a statiei de epurare 
– refelele sunt subdimensionate, colmatate, cu un grad mare de uzura 

Energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a orasului este asigurata din Statia de 110/20/6 kV, numita FERO Petrila, amplasata in partea de sud-vest a orasului, pe malul stang al Jiului de Est si racordata la sistemul energetic national SEN prin LEA 110 kV. 

Distributia energiei electrice in oras este asigurata prin intermediul posturilor de transformare alimentate radial sau buclat pe medie tensiune prin linii electrice subterane sau aeriene si care acopera pentru moment necesarul de energie electrica. 

Consumatorii de energie electrica sunt divizati in: 
– consumatori industriali, alimentati prin posturi de transformare proprii; 
– consumatori tertiari, alimentati de reteaua de joasa tensiune (bransamente radiale); 
– consumatori casnici individuali sau in blocuri de locuit si neindustriali alimentati din reteaua de joasa tensiune. 

Iluminatul public este realizat cu corpuri de iluminat incadescente sau cu leduri montate pe stalpi (din beton armat si teava metalica). 

Satele apartinatoare orasului Petrila sunt alimentate cu energie electrica din aceeasi statie electrica FERO Petrila; liniile de inalta si medie tensiune de alimentare au traseul pe terenuri agricole ocupate de fanete, si se apropie de zonele locuite si de cladiri la distantele permise de lege. 

Gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale este extinsa . 

Suprafata
Suprafata totala a teritoriului este de 30.868 ha
Suprafata agricola este de 11.266 (36,4% din suprafata totala)
Din care: 
– Arabil: 128 ha (0,4%) 
– Pasune: 5.872 ha (19%) 
– Fânat: 5.228 ha (16,95%) 
– Livezi: 18 ha (0,1%) 
– Fond forestier: 18.883 ha (61,2%) 
– Alte folosinte: 739 ha (2,4%)