Biblioteca Orășenească "Gheorghe Ittu" Petrila

Date de contact

Adresa: Petrila, str. Republicii, nr. 51, jud. Hunedoara, cod 335 800 (în sediul Casei de Cultură ”Ladislau Schmidt”)

            Filiala Cimpa – str. Cimpa, în sediul Colegiului Tehnic ”Constantin Brâncuși”, Școala Gimnazială Cimpa

Tel. 0254 550 006

E-mail: biblioteca_petrila@yahoo.com

Catalogul bibiotecii => > http://86.35.47.193:8080/opac

Blog: http://bibliotecapetrila.blogspot.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/biblioteca.petrila                                                           Și: https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Orășenească-Petrila/1386475244915754

 

Nr. filiale: 1 – Filiala Cimpa

 

Bibliotecar

Bălănescu Oana

 

Itinerar cronologic

anul 2001 – un număr de 9214 cărți din patrimoniul Clubului Muncitoresc E.M. Lonea au fost transferate Primăriei Orașului Petrila;

                        – 18.06.2001 – a fost angajat 1 bibliotecar (în persoana d-rei Bălănescu Oana);

                       – 18.07.2001 – prin Hotărârea Consiliului Local Petrila nr. 59, a fost înființată Biblioteca Orășenească Petrila;

anul 2002aprilie, mai – biblioteca s-a mutat într-un nou sediu, la parterul bl. 62 de pe str. Republicii;

                        – august – biblioteca și-a deschis porțile pentru public;

anul 2003ianuarie  – a fost angajat un al doilea bibliotecar (în persoana d-nei Pena Gabriela), însă doar pentru un an de zile;

anul 2005 – la 6.04.2005 Primăria Orașului Petrila a preluat clădirea Clubului Sindicatului Minier Petrila;

                          – august 2005 – Biblioteca Orășenească Petrila își mută sediul în incinta clădirii mai sus menționată, actualmente Casa de Cultură ”Ladislau Schmidt”;

anul 201027 iulie – biblioteca primește ca donație 8 calculatoare dotate cu periferice și software-uri de ultimă generație, 1 scanner, 1 imprimantă, 1 videoproiector + ecran de proiecție în cadrul proiectului ”Biblionet” coordonat de Fundația IREX și A.N.B.P.R.;

                      – septembrie 2010 – deschiderea Centrului de Internet cu acces gratuit pentru Public;

anul 2011 – renovarea Casei de Cultură ”Ladislau Schmidt” și implicit a bibliotecii;

anul 201224 ianuarie – biblioteca primește o donație de 10 000 volume de carte din partea Fundației ”Mereu Aproape”, în cadrul programului ”Lăsați-mă să învăț”;

                    – 14 septembrie – înființarea filialei Cimpa a Bibliotecii Orășenești Petrila, prin Hotărârea nr. 130/2012;

                      – 29 noiembrie – filiala Cimpa a bibliotecii primește ca donație 4 calculatoare dotate cu periferice și software-uri de ultimă generație, 1 scanner, 1 imprimantă, 1 videoproiector + ecran de proiecție în cadrul proiectului ”Biblionet” coordonat de Fundația IREX și A.N.B.P.R.

 

Program de funcționare

La sediul principal:

Luni & Miercuri: 1200– 2000 (între orele 1800 – 2000, Curs inițiere IT)

Marți & Joi: 800– 1600

La filiala Cimpa:

Vineri: 800– 1600

 

Servicii

–          Organizarea, conservarea și dezvoltarea colecției de documente aflate în patrimoniul bibliotecii;

–          Împrumut de carte la domiciliu și/sau la sala de lectură;

–          Acces gratuit la calculatoare și/sau Internet;

–          Imprimare de documente;

–          Copiere informații pe CD/DVD/Memory Stick;

–          Cursuri gratuite de inițiere în utilizarea calculatorului și a Internetului;

–          Informare privind serviciile bibliotecii dar și alte informații despre evenimente culturale, educaționale, de interes pentru public – prin intermediul blogului și a paginii de Facebook ale bibliotecii;

–          Mijloace variate și facile de comunicare cu publicul – prin intermediul ferestrei de chat de pe blogul bibliotecii; pagina de Facebook; telefonic;

–          ”Ziua video” – în fiecare miercuri, la bibliotecă au loc proiecții video de filme, concerte de muzică și desene animate;

–          Expoziții și manifestări cultural – educaționale.

 

Cum poți beneficia de serviciile bibliotecii

–          Înscrierea la bibliotecă se face pe baza cărții de identitate;

–          cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani se vor prezenta la bibliotecă, pentru înscriere, însoțiți de unul dintre părinți, care va avea asupra sa cartea de identitate; acesta va semna un contract prin care își va asuma răspunderea pentru utilizarea serviciilor și a eventualelor prejudicii aduse bibliotecii de către fiul/fiica sa.

–          Cu excepția imprimării documentelor, toate serviciile oferite de către Biblioteca Orășenească Petrila sunt GRATUITE

 

Împrumutul de carte:

–          Se pot împrumuta 3 cărți o dată, pe o perioadă de 2 săptămâni și, în funcție de carte, se mai pot prelungi cu maxim 2 săptămâni;

Pierderea, deteriorarea sau nerestituirea la termenul stabilit a cărților împrumutate atrage după sine amenzi conform cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002 art. 67 pct. 2

 

Dotări (la 31 iulie 2014)

La sediul principal:

–          17 512 documente;

–          8 calculatoare conectate la Internet, dotate cu software de ultimă generație și echipamente periferice;

–          1 imprimantă;

–          1 scanner;

–          1 videoproiector;

–          1 ecran de proiecție

La filială:

–          5 000 documente;

–          4 calculatoare conectate la Internet, dotate cu software de ultimă generație și echipamente periferice;

–          1 imprimantă;

–          1 scanner;

–          1 videoproiector;

–          1 ecran de proiecție

Colecția de documente

Bibliotecă enciclopedică, cele 22 512 volume de documente fac parte din diverse domenii, astfel:

–          Literatură română (aprox. 45%); literatură universală; lingvistică; folclor; istorie; geografie; drept; filozofie; psihologie; sociologie; pedagogie; management; religie; muzică; cinematografie; matematică, fizică; chimie; informatică; medicină; științe naturale; tehnică.

Așezarea documentelor pe raft este în ordine sistematic-alfabetică (pe domenii, în ordine alfabetică după numele autorilor).