Serviciul de utilitati publice

Serviciul de Utilități Publice (SUP) Petrila este serviciul public de interes local și funcționează cu personalitate juridică,

în subordinea Consiliului Local al orașului Petrila, având ca obiect de activitate realizarea în gestiune directă a următoarelor servicii publice:

1. Serviciul public de salubrizare cu activitatea: colectarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de înghet;

2. Serviciul de iluminat public;

3. Serviciul de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu activitățile edilitar-gospodărești:
- exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor și podurilor;
- organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;
- instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;
- amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental;
- organizarea și exploatarea unor servicii de intreținere, reparații curente și reabilitarea fondului locativ aflat în proprictatea UAT.

 

Adresa SUP Petrila: str. Republicii nr.196/cam. 3, Petrila, cod 335800
Tel: (004) 0254 550760
Fax: (004) 0254 550977
Email: suppetrila@yahoo.com