Serviciul achizitii

ACTIVITATEA SERVICIULUI ACHIZITII, INVESTITII, PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA, MANAGEMENTUL CALITATII

Se afla in coordonarea si subordinea directa a Primarului orasului Petrila, fiind compartimentat si avand ca principale atributii dupa cum urmeaza:

1. Proiecte cu finantare internationala:

• urmareste ofertele de finantari aparute pe piata 
• intocmeste planurile de achizitii pentru proiectele cu finantare internationala
• organizeaza procedurile pentru atribuirea contractelor de produse, servicii, lucrari, dupa caz, in conformitate cu acordul de grant, contractele necesare pentru implementarea proiectului, indeplineste atributii de management de proiect
• intocmeste documentatiile pentru proiectele de hotarari initiate de Primarul orasului Petrila referitoare la finantari;
• pregateste documente saptamanal sau de cate ori este nevoie, face reactualizarile acestora lunar sau mai des daca se impune pentru pagina WEB a orasului
• respecta legea privind securitatea si sanatatea in munca in conformitate cu art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2007
• studiaza actele normative in vigoare privind activitatea pe care o desfasoara si le pune in aplicare intocmai
• intocmirea de diverse situatii si adrese
• participa la instruirea in domeniul calitatii organizate de institutie si aplica corectiile si actiunile corective stabilite;
• intocmeste raportarile pentru proiectele cu finantare internationala;
• intocmeste bugetul proiectelor pentru obtinerea de finantari internationale

2. Achizitii publice:

• intocmeste planul anual al achizitiilor publice;
• intocmeste documentatii pentru achizitionarea de produse, lucrari si servicii conform Legii  98,99,100,101/2016 conform Normelor 394/2016,395/2016, 396/2016 in urma referatelor de necesitate aprobate de catre primarul orasului Petrila si Directorul economic;
• respecta legea privind securitatea si sanatatea in munca in conformitate cu art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2007;
• isi insuseste si respecta continutul manualului si al procedurilor calitatii;
• aplica corectiile si actiunile colective stabilite;
• participa la instruirea in domeniul calitatii organizate de institutie;
• intocmeste raportarile trimestriale pentru Directia de Finante a Jud. Hunedoara;
• intocmeste raportarile si informarile conform prevederior legale, pentru Agentia Nationala de Monitorizare si Reglementarea Achizitiilor publice;
• intocmeste raportarile si informarile conform prevederior legale, pentru Ministerul Finantelor Publice
• intocmeste fisele de achizitii on-line si le transmite Ministerului de Finante;
• organizeaza procedurile pentru atribuirea contractelor de produse, servicii si lucrari conform Legii 98,99,100,101/2016 conform Normelor 394/2016,395/2016, 396/2016
• tine evidenta ofertelor si reactualizeaza dosarele de achizitii publice;
• raspunde de incheierea si urmarirea contractelor de achizitii publice;
• are atributii in gestionarea finantarilor externe; 
• raspunde de inregistrarile in registrele de contracte, oferte, rapoarte de evaluare; 
• intocmirea de diverse situatii si adrese
• studiaza actele normative in vigoare privind activitatea pe care o desfasoara si le pune in aplicare intocmai;

3. INVESTITII

• intocmeste lista de investitii si o propune spre aprobare Consiliului Local
• intocmeste devize estimative pentru lucrarile care urmeaza a fi executate
• urmareste stadiul documentatiilor pentru investitiile noi aprobate
• urmareste executarea lucrarilor de investitii la obiectivele din domeniul public si privat al orasului finantate atat din bugetul local cat si din fonduri externe
• verifica documentatiile de executie si participa la receptiile acestor lucrari
• evidentiaza oportunitatea contractarii unor lucrari ce privesc domeniul public sau privat, in limita sumelor aprobate prin bugetul local si a listei de investitii
• executa antemasuratorile pentru lucrarile de reparatii pe care institutia le are in program sa le desfasoare la sediul propriu si pe raza orasului
• verifica in teren daca s-au respectat termenele pentru inceperea si finalizarea investitiilor, obiectul si valoarea acestora prevazute in contractul de concesiune;

4. Centrul de Afaceri

• raspunde de buna functionare a Centrului de Afaceri
• promoveaza Centrul de Afaceri
• mentine relatiile cu IMM-urile ce isi desfasoara activitatea in cadrul acestuia 
• promovarea de noi afaceri si asigurarea formarii in domeniul sustinerii intreprinderilor pentru intreprinzatorii aspiranti