Directia de Asistenta Sociala Petrila

*****************************************************************************

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PETRILA

******************************************************

Direcţia de Asistenţă Socială Petrila este instituţie publică, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al oraşului Petrila, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţie.

Direcţia de Asistenţă Socială Petrila este instituţie publică specializată în administrare şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoane cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate ţn nevoie socială.

DATE DE CONTACT :

 1. Sediul social: str.Republicii, nr.196.
 1. Sediul/ adresă de contact : str. 8 Martie, bl.33, parter.
 1. Telefon/fax : 0254/550434.
 1. Adresa de email: splaspetrila@yahoo.com.
 1. Relaţii cu publicul: 08:00-11:00.
 1. Program de funcţionare: - Luni- Joi:- 07:30-16:00.

                                                  - Vineri: - 07:30-13:30.

 1. Regulament de organizare şi funcţionare: - Anexa 12.
 1. Organigram DAS: - Anexa 13.
 2. Codul de etica: - Anexa 14
 3. Carta drepturiulor beneficiarilor de servicii sociale: - Anexa 15
 4. Centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii Petrila: - Anexa 16
 5. Raport de activitate: Anexa 17

 

Anexa 12 - HCL 173 2018 Regulament  de organizare si functionare DAS