Compartiment Patrimoniu

PROCEDURA  DE OBȚINERE A  DOCUMENTELOR  NECESARE  CETĂȚENILOR,

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE  RELAȚIILE CU PUBLICUL  A   BIROULUI 

PATRIMONIUL  DOMENIULUI  PUBLIC  SI  CADASTRU,  DUPĂ CUM URMEAZĂ :

 

I.Adeverință  privind   categoria  de  folosință  a terenurilor  de  raza  localității  Petrila :

1.Acte necesare pentru a fi depuse pentru eliberarea  adeverinței :

                                – Documentația topo – cadastrală ;

                                – Copie carte identitate /  Buletin de identitate ;                                                                                                             

                                – Copia chitanței cu plata  ” Taxei  notei  de  Constatare ” – 10 lei ( plătită la Serviciul Taxe și Impozite );

 1. Cererea  pentru  eliberarea  adeverinței .

 

 

 1. Atribuire terenuri în folosință gratuită, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală :

                    1.  Acte necesare pentru întocmirea  dosarului ;

                    2.  Cererea , conform HGR 896 / 2003.

 

 1.    Atribuire  terenuri  în proprietate a  terenurilor  aferente  locuințelor ( Ordinul  Prefectului  )  .
 2.  
 3.  

 

IV.   Adeverință  pentru  terenuri  se  află  în  intra/extravilanul  localității  Petrila :

    1.  Acte necesare pentru a fi depuse pentru eliberarea  adeverinței :

                                 –  Extras  C.F. ( copie )  ;

                                 –  Copie carte identitate /  Buletin de identitate ;

– Copia chitanței cu plata” Taxei  notei  de  Constatare ” – 10 lei ( plătită la Serviciul Taxe și Impozite );

                         2.  Cererea  pentru  eliberarea  adeverinței

V.  Parcelare  terenuri  Statul  român de  pe  raza  localității  Petrila :

1.Acte  necesare pentru  a fi depuse la dosar :

– Documentația topo – cadastrală ;

 •  Copie carte identitate /  Buletin de identitate ;
 •  Copia Contract de Concesiune ( Închiriere).

                              2.   Cererea  tip  pentru  parcelare teren statul roman.

 

      VI.       Prelungire  Contract  de  Închiriere : 

1.Acte  necesare pentru  a fi depuse la cerere :

 •  Copie  carte identitate /  Buletin de identitate ;
 •  Copia  Contract de Închiriere
 •  Copia Contract de Concesiune ( Închiriere);
 1. Formular  Cerere prelungire Contract de Închiriere  terenuri  ocupate:
 • De  garaje;                   
 • De  parcări acoperite;
 • De  parcări personalizate .

Documente pentru descarcare: