Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA) de colectare a apelor uzate

ANUNȚ

Printr-un act normativ intrat în vigoare recent (HG.714/2022), autoritățile centrale au introdus obligativitatea pentru persoanele fizice și juridice de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate. În baza acestor declarații, Primăria orasului Petrila a întocmit Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, instrument care poate fi utilizat de instituțiile abilitate(Garda Națională de Mediu și Inspecția apelor din cadrul Autorității de Gospodărire a Apelor).

Prin urmare, atât persoanele fizice cât și juridice, care au pe proprietăți astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toalete cu bazine, etc.), trebuie să depună la Primăria orasului Petrila până în data de 30.10.2022 un formular completat, disponibil pe site-ul www.orasulpetrila.ro - Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate (SIA).

ATENȚIE! Obligația se aplică atât sistemelor existente în gospodării, cât și în cazul celor care urmează să fie construite! După completare, formularul se poate depune prin mijloace electronice, pe adresa primaria.petrila2008@yahoo.com. În cazul celor care nu utilizează mijloacele electronice, aceștia pot găsi formularul tipărit la biroul de relații cu publicul/registratură și îl pot depune fizic la registratura instituției.

Descarcare formular: