Anunt Taxe si impozite

Anunt taxe si impozite

În contextul actual de prevenire a infestării persoanelor cu virusul Covid-19 (coronavirus), activitatea cu publicul este suspendată, urmând ca funcție de evoluția situației să fie anunțate alte decizii.

Totodată vă aducem la cunoştinţă următoarele:
• termenele de plată a impozitelor şi taxelor locale, precum şi facilităţile oferite la plata anticipată a acestora au fost decalate de la data de 31.03.2020, la data de 30.06.2020;
• documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență;
• termenele de plată a amenzilor contravenţionale ( inclusiv cel de plata a jumatate din minimul amenzii) se suspendă de la data instituirii starii de urgenţă, respectiv 16 martie 2020, până la data în care această stare încetează;
• plata amenzilor se poate realiza prin virament bancar în următorul cont IBAN: RO94TREZ36821A350102XXXX, deschis la Trezoreria Petroşani. Pentru a efectua plata sunt necesare si următoarele informaţii:
C.U.I.-ul U.A.T.Petrila 4375097, seria, numărul si data procesului-verbal de contravenţie, precum şi numele si prenumele contravenientului cu menţionarea C.N.P.-ului.

Pentru orice informaţii, cereri sau solicitări, vă îndrumăm să ne contactaţi prin telefon sau fax la nr.0254/550611 sau la adresa de e_mail taxe.petrila@yahoo.com, inclusiv pentru a fectua plăţi a impozitelor şi taxelor locale prin viramente bancare sau mandate poştale
SERVICIUL LOCAL DE TAXE SI IMPOZITE PETRILA