Viceprimarul

Viceprimarul orasului Petrila

dorin3

Viceprimarul orasului Petrila este
ing. CURTEAN NICOLAE DORIN

Experienta:
Consilier,
Sef serviciu ,
Inspector ,
Consultant in domeniul fortei de munca ;Administrator Public;Consilier (cabinetul primarului);
Administrator;
Electrician
Diplome/studii:
Diploma de Master in Managementul Ospitalitatii si Turismului ;
Diploma de Inginer in Topografie Miniera ;
Certificat Formator ;
Bazele Administratiei Publice Locale ;
ECDL Start ;
Cadrul legal privind achizitiile publice , Investitii publice ;Proiecte de infrastructura

Proiecte de infrastructura 

(1) Viceprimarul Orasului Petrila este ales din rândul consilierilor, prin votul secret al majoritătii acestora.

(2)Exercită atributiile delegate de primar în conditiile art. 70 din Legea nr. 215/2001, conform cu dispozitia nr.28/2005 privind delegarea de atributiuni ale Primarului către Viceprimarul si Secretarul Orasului Petrila. Astfel, principalele atributii ale Viceprimarului orasului Petrila, sunt (dispoz. 691/27.06.2016):

a. Controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie , cu sprijinul serviciilor de specialitate ;
b. Ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale , in conditiile legii;
c. Ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliul local si asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general , precum si al planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
d. Asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice , proprietatea orasului , instalarea semnelor de circulatie , desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal , in conditiile legii ;
e. Exercita controlul asupra activitatilor din targuri , piete , oboare , locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora ;
f. Raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al orasului ;
g. Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere , industriale sau de orice fel pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza orasului , precum si pentru decolmatarea paraielor ;
h. Coordoneaza si asigura functionare Directiei Tehnice ;
i. Coordoneaza activitatea de gospodarire si intretinere de la Cimitirele din oras ;
j. Ia masuri pentru respectarea graficului de ridicare si transport al gunoiului menajer si propune masuri cand situatia o impune ;
k. Sprijina derularea lucrarilor edilitar –gospodaresti ce se executa pe raza orasului ( locuri de joaca pentru copii , mobilier stradal si activitate de ecarisaj );
l. Ia masuri pentru evidenta , gospodarirea si intretinerea corespunzatoare a locuintelor din fondul locativ de stat ;
m. Duce la indeplinire Hotararea Consiliului Local nr. 114/2007 privind aprobarea demolarii constructiilor – magazii si cotete fara autorizare pe domeniul public local aflat in administrarea Consiliului Local al orasului Petrila ;
n. Urmareste si propune masuri pentru imbunatatirea intregii activitati de la S.C. EDIL URBAN SERV S.A. ;
o. Urmareste programul de canalizare si extindere a retelelor de apa din programul ADI – Valea Jiului ;
p. Urmareste programul de reabilitare termica a blocurilor de locuinte si propune masuri cand este cazul ;
q. Saptamanal si ori de cate ori este nevoie , va informa Primarul orasului Petrila si Consiliul Local despre rezolvarea problemelor din prezenta dispozitie ;
r. Rezolva orice alte probleme date de primar .

(3)În caz de vacantă a functiei de primar, ori în caz de vacantă din functie a acestuia, atributiile sale vor fi exercitate de către viceprimar, conform art.82 din Legea nr.215/2001.

AUDIENŢE: Marti între orele 8,00 – 10,00

theme by teslathemes