Axa 13 – Etapa 3

DESCRIEREA INVESTITIEI

 

CONSTRUIRE MUZEUL SATULUI, ORASUL PETRILA, JUDETUL HUNEDOARA

Se propune realizarea unui număr de 23 de construcţii, 5 instalaţii specifice şi toate celelalte elemente de dotare şi instalaţii de la punctele a-e de mai sus, realizate conform principiilor şi metodelor tradiţionale, fără mijloace alimentate electric.Clădirile vor fi realizate conform unor prototipuri identificate in situ, care respecta caracteristicile tehnice de mai jos, cu o variatie a dimensiunilor de cel mult ±1,50 m pentru fiecare dimensiune. Aceasta metodă este aleasă pentru a creea obiecte de arhitectura specific locale, cu estetica specifica, evitând pastişa. De asemenea, pe parcursul execuţiei, executantul poate califica meşteri locali pentru realizarea lucrărilor prin metode tradiţionale.

Amenajarile exterioare includ o serie de tratamente diferite ale suprafetelor de calcare:

–              realizarea unui amfiteatru din pământ natural taluzat în rambleu, de formă semicirculară, și a unei platforme cu rol de scenă.

–              realizarea unor alei din pietris sort si piatra de rau;

–              realizarea unei piste de biciclete din suprafata de bitum;

–              realizarea a 40 de locuri de parcare pentru autoturisme si 2 locuri de parcare pentru autobuze, cu acces carosabil direct din strada Jiet;

–              insamantarea cu iarba de camp;

–              montajul unor rulouri de gazon in zona amfiteatrului;

–              realizarea imprejmuirilor pentru gospodarii si a portilor de acces in acestea.

Suprafete noi construite 954 mp;

Suprafete spatii verzi 27218 mp;

Suprafete pietonale si carosabile 5744 mp.

Valoare inv. : 8.320.281,01 lei

 

 

REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL PETRILA – ETAPA III

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 Structura rutiera

Pentru strazile studiate si pentru parcarile si accesele auto aferente acestor strazi se propun urmatoarele sisteme rutiere:

1. SISTEM RUTIER 1 – în cazul strazilor/parcarilor la nivel de pământ, pietruite partial sau cu asfalt/beton în stare avansata de degradare

– 4,00 cm BA16 rul 50/70, conf. SR EN 13108-1;

– 5,00 cm BAD22,4 leg 50/70, conf. SR EN 13108-1;

– 15,00cm strat piatra sparta conf. SR EN 13242 si STAS 6400 – 84;

– 30,00 cm strat balast, conform STAS 12253 si ind. PD 177-01.

2. SISTEM RUTIER 2 – în cazul strazilor/parcarilor cu structura existenta din asfalt partial degradata

– 4,00 cm BA16 rul 50/70, conf. SR EN 13108-1;

– 5,00 cm BAD22,4 leg 50/70, conf. SR EN 13108-1;

– geocompozit conform SR EN 13249:2001;

– frezare/ reparatii locale asfalt în conformitate cu Indicativ AND 547-2012.

3. SISTEM RUTIER 3 – în cazul strazilor/parcarilor cu structura existenta din beton partial degradata

– 4,00 cm BA16 rul 50/70, conf. SR EN 13108-1;

– 5,00 cm BAD22,4 leg 50/70, conf. SR EN 13108-1;

– geocompozit conform SR EN 13249:2001;

– frezare/ reparatii locale beton în conformitate cu Indicativ AND 547-2012.

4. SISTEM RUTIER 4 – aplicabil pentru trotuare, alei si accese pietonale

– 4,00 cm BA8, conf. SR EN 13108-1;

– 15,00 cm strat de balast stabilizat cu ciment,conf.STAS 10473-1:1987;

– 15,00 cm strat balast, conform STAS 12253 si ind. PD 177-01.

Suprafața străzilor proiectate și suprafețele parcărilor vor fi marginite cu borduri carosabile prefabricate 20 x 25 cm pozate pe un strat de fundație de beton de 10 x 30 cm.

Suprafata trotuarelor va fi marginita inspre spatiul verde cu borduri prefabricate 10 x 15 cm pozate pe un strat de fundație de beton de 15 x 20 cm.

În zonele unde trotuarele sunt pe structură de beton, acesta se va sparge și se va evacua de pe amplasament, iar apoi se va respecta sistemul rutier mai sus menționat.

Profilul drumului – În plan se va păstra, atât cât este posibil, axul drumului existent, iar în profil transversal va avea atât pantă unică cât și pantă tip acoperiș, iar lățimile drumurilor variază de la 2,30 m la 6,50 m.

Elemente de scurgere a apelor

Pentru colectarea și scurgerea apelor se propun urmatoarele elemente:

a.            Rigola carosabila;

b.            Rigola triunghiulara betonata.

c.            Podet prefabricat tip C3

Siguranța circulației

În vederea asigurării siguranței în circulației, pentru străzile (drumurile) supuse modernizării, documentația tehnică va conține un volum dedicat lucrărilor de semnalizare rutiera și marcaje.

Pentru asigurarea siguranței în trafic se vor prevedea:

– semnalizare orizontala;

– indicatoare rutiere.

Lungimea drumurilor publice modernizate/reabilitate – 1.232,46 m;

Suprafata drumurilor publice modernizate/reabilitate – 4.789,5 mp;

Lungimea trotuarelor modernizate/reabilitate – 798,89 m;

Suprafata trotuarelor modernizate/reabilitate 1.271 mp;

Suprafata parcari/accese auto reabilitate/modernizate – 5.579,90 mp;

Valoare inv. : 4.538.963,54 lei

 

ASFALTARE STRADA COLONIE CIMPA-BIRAONI, ORASUL Petrila

Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru consolidarea elementelor, subansamblelor sau a ansamblului structural; protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz; interventii de protejare/conservare a elementelor structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente.

Strada supusa prezentei documentatii (Strada Colonie Cimpa-Biraoni) are o lungime totala de 1.057 m, fiind compusa din 6 sectoare si asigura legatura rutiera a riveranilor cu strada Republicii.

Suprafata reabilitata/ modernizata este de aproximativ 3.500,00 mp.

Valoare inv. : 1.063.134,21 lei

 

MODERNIZARE PARC REGELE MIHAI I

Este propusa amenajarea spatiului verde prin refacerea stratului vegetal, realizarea unui dren la baza versantului, insamantarea cu iarba naturala si montajul uscat al dalelor din piatra ale aleii pe pat din nisip. Se va realizeaza amenajarea amenajarea aleii pentru persoane cu dizabilitati in partea inferioara a scuarului si amenajarea unor trepte de accesspre partea de Nord spre strada Vulturului.

Dotarile vor include urmatoarele tipuri de mobilier: locuri pentru sezut cu si fara spatar, cosuri pentru gunoi si panouri de afisaj.

Corpurile de iluminat vor fi montate pe stalpi cu o inaltime de 4 m. Instalatiile vor fi introduse pentru irigatii si realizarea unei fantani in planul pardoselii, in fata foisorului. Foisorul va fi refacut conform imaginii istorice a acestuia, pe soclul existent, din elemente noi. Vor fi plantati 7 arbori noi, maturi respectiv gard viu si flori.

Suprafata totala a spatiilor verzi care necesita amenajare 4.082,4 mp;

Suprafata totala alei noi propuse 400.0 mp;

Constructii noi panouri zidarie 42,34 mp;

Refacerea foisorului central avand o suprafata de 46,70 mp.

Valoare inv. : 1.605.365,95 lei

 

 

 

Reabilitare, modernizare si dotare Colegiul Tehnic Constantin Brancusi” cu structura arondata Gradinita cu program normal nr. 2:

Se va consolida suprastructura prin injectarea hidrofoba si reparatii locale ale elementelor structurale. Se propun urmatoarele solutii de interventie la nivelul structurii de rezistenta:

– injectari hidrofobe pe tot perimetrul constructiei; imbunatatirea capacitatii portante a elementelor structurale, acolo unde este cazul, prin reteseri/reparatii locale; interventii locale la nivelul structurii sarpantei existente inclusiv a asterielii.

Termoizolatia se va realiza din polistiren expandat de 10 cm la nivelul peretilor; termoizolatia de vata minerala 20 cm grosime la nivelul podului; refacerea in intregime a instalatiilor electrice, sanitare si termice; tamplarie din PVC, unde este cazul.

Suprafata construita aferenta gradinitei PN2, orasul Petrila este de 588 mp.

Suprafata desfasurata aferenta gradinitei PN2, orasul Petrila este de 1.176 mp.

Suprafata utila aferenta gradinitei PN2, orasul Petrila este de 960 mp.

Valoare inv. : 2.507.691,36 lei

Dali – Asfaltare Strada Colonie Cimpa-Biraoni planse

Dali – Modernizare Parc Regele Mihai I – PARTE DESENATA p3semnat

Dali – Modernizare Parc Regele Mihai I – PARTE DESENATA p4 semnat

Dali Gradinita PN2 plansa A 5 REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL PETRILA – ETAPA III PIZ01_1

REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL PETRILA – ETAPA III PIZ02_2

REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL PETRILA – ETAPA III PIZ03_3

REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL PETRILA – ETAPA III PIZ04_4

REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL PETRILA – ETAPA III PIZ05_5

REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL PETRILA – ETAPA III PIZ06_6

REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL PETRILA – ETAPA III PIZ07_7

SF Construire Muzeul Satului partea desenata

theme by teslathemes