HCL 2017

HCL nr. 159 din 01.09.2017 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6620.10.1999

HCL nr. 161 din 08.09.2017privind aprobarea registrului local al spatiilor verzi al orasului Petrila, judetul Hunedoara

HCL nr. 164 din 19.09.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6620.10.1999

HCL nr. 165 din 25.09.2017 privind aprobarea actualizarii registrului local al spatiilor verzi al orasului Petrila, judetul Hunedoara

HCL nr. 167 din 29.09.2017privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

HCL nr. 169 din 29.09.2017privind aprobarea incheierii unui Contract de asociere in participatiune intre Consiliul Local al Orasului Petrila si SC CASTRUM CORPORATION SRL.

HCL nr. 171 din 29.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „ Reparatii acoperis tip terasa – Policlinica Petrila” , judetul Hunedoara;

HCL nr. 171 din 29.09.2017 privind cofinantarea “ Balului Bobocilor editia 2017-2018 ”, organizat de Colegiul Tehnic Constantin Brincusi Petrila

HCL nr. 173 din 29.09.2017privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila în domeniul privat al orasului Petrila a unor terenuri

HCL nr. 174 din 29.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2017 si aprobarea de virari de credite bugetare in cadrul indicatorilor de venituri pe anul 2017

HCL nr. 183 din 29.09.2017 privind actualizarea Planului de Actiune pentru energia durabila la nivelul orasului Petrila

HCL nr. 184 din 20.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru Obiectul 1- Colector Daranesti Petrosani-Parc Industrial Petrila, Tronson C1-C3 UAT PETRILA

HCL nr. 186 din 12.10.2017 privind modificarea anexei nr.1 (indicatori tehnico-economici actualizati) la hcl nr. 1582017.

HCL nr. 187 din 12.10.2017privind revocarea HCL nr.157-2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de 115 mp din CF 62291 Petrila, str. Republicii, nr.198

HCL nr. 189 din 12.10.2017privind aprobarea rectificarii bugetului local si aprobarea de virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol de cheltuieli.

HCL nr. 190 din 19.10.2017privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru obiectivul de invest.''Asfaltare str. Parangului''din orasul Petrila, judetul Hunedoara .

HCL nr. 193 din 19.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Asfaltare strada Lunca” din orasul Petrila, judetul Hunedoara.

HCL nr. 202 din 19.10.2017 aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul „ Refacere acoperis la blocul 319, din strada Republicii, orasul Petrila”.

HCL nr. 212 din 31.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2017

HCL nr. 213 din 31.10.217 privind analiza si aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III al anului 2017

HCL nr. 214 din 31.10.2017 privind modificarea si completarea art.3 din HCL nr.34-2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

HCL nr. 216 din 31.10.2017 privind aprobarea vanzarii directe catre SC. SIMAUSROM COMSERVIMPEX SRl a terenului aferent imobilului cladire,situat in strada Minei.nr.5,loc. Petrila,jud.Hunedoara

HCL nr. 217 din 31.10.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor terenuri din orasul Petrila

HCL nr. 221 din 31.10.2017 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Petrila 

HCL nr. 223 din 31.10.2017 privind aprobarea Programului pentru activitatile si manifestarile culturale ce se vor organiza pe parcursul lunii decembrie 2017,in orasul Petrila

HCL nr. 224 din 31.10.2017 privind organizarea si desfasurarea evenimentului ,,Zilele Recoltei’’, in perioada 02-05.11.2017, in orasul Petrila

HCL nr. 226 din 31.10.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 235 din 24.11.2017 privind aprobarea primirii unor noi membrii in cadrul ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALA Petrila

HCL nr. 236 din 24.11.2017privind trecerea din domeniul privat a unui teren in suprafata de 23275 mp. evidentiat in CF. 63832 Pterila

HCL nr. 237 din 28.11.2017 privind abrogarea HCL. 186 2017 privind modificarea anexei 1 (INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI)  la HCL nr. 158 2017

HCL nr. 238 din 29.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2017

HCL nr. 250 din 11.12.2017privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale pentru anul 2018

HCL nr. 252 din 11.12.2017 privind aprobarea achizitionarii unui Autovehicul Transport Marfuri (AUTOUTILITARA

HCL nr. 253 din 11.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugatului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2017

HCL nr. 254 din 13.12.2017privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 6620.10.1999

HCL nr. 255 din 15.12.2017 din 15.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pentru anul 2017

HCL nr. 256 din 20.12.2017 privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul IV al anului 2017

HCL nr. 257 din 20.12.2017 privind trecerea din domeniul public al orasului Petrila in domeniul privat al orasului Petrila a unui teren in suprafata de 35 mp, evidentiat in CF. nr.63840 Petrila

HCL nr. 258 din 20.12.2017privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei PETZL IOANA-ANDREEA

HCL nr. 259 din 20.12.2017privind atribuirea unei suprafete de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala doamnei PINTEA FLORINA-ADINA

HCL nr. 260 din 20.12.2017 privind aprobarea achizitionarii unor prestari de servicii

HCL nr. 265 din 20.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pentru anul 2017

HCL nr. 269 din 20.12.2017privind stabilirea sumelor alocate unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din orasul Petrila

HCL nr.159 din 01.09.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila,insusit prin HCLnr.66-20.10.1999

HCL nr.168 din 29.09.2017privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile „ Curatat si betonat canalul din strada Soimilor” din orasul Petrila, judetul Hunedoara;

HCL nr.218 din 31.10.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila,insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 6620.10.1999

HCL nr.222 din 31.10.2017 acordarea unui mandat general Primarului orasului Petrila,in vederea reprezentarii Consiliului Local al orasului Petrila , in fata instantelor de judecata

HCL nr.233 din 13.11.2017 privind completarea HCL nr.1092017 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pe anul 2017

 

hotarare – Proiect de hotarare nr. 30/2016 – Regulamentul privind comercializarea produselor si serviciilor de piata cat si a activitatilor comerciale care se desfasoara in orasul Petrila

theme by teslathemes