HCL 2018

Hcl 1/2018 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului la sectiunea de dezvoltare in suma de 3.780.115.55 lei aferente anului 2017, din excedentul bugetului local (sursa A) precum si aprobarea acoperirii definitive a deficitului la sectiunea de dezvoltare in suma de 370.685 lei aferente anului 2017 din bugetul finantat integral din venituri proprii (srsa E).

Hcl 2/2018 Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului – cladire „Gradinita nr.1 Petrila” situat in localitatea Petrila, strada Privighetorilor, nr.7, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii acesteia

Hcl 3/2018 Privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor libere, construite prin ANL in orasul Petrila

Hcl 4/2018 Privind modificarea art.1 la HCL nr.159/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

Hcl 5/2018 Privind modificarea art.1 la HCL nr.164/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

Hcl 6/2018 Privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Serviciului Politiei Locale al orasului Petrila

Hcl 7/2018 Privind stabilirea coeficientilor de erarhizare si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Petrila, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, precum si a Serviciului Public de Asistenta Sociala Petrila, aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Petrila

Hcl 8/2018 Privind aprobarea proiectului “Regenerarea Spatiului Public Urban al orasului Petrila – Parc Petrila” si a cheltuielilor legate de acesta, Axa Prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.2, Apel de proiecte nr.POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

<<Click pentru a deschide documentele:>>

HCL 1 2018

HCL 2 2018

HCL 3 2018

HCL 4 2018

HCL 5 2018

hcl 6 2018

hcl 7 2018

hcl 8 2018

Primaria Orasului Petrila