HCL 2018

Hcl 1/2018 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului la sectiunea de dezvoltare in suma de 3.780.115.55 lei aferente anului 2017, din excedentul bugetului local (sursa A) precum si aprobarea acoperirii definitive a deficitului la sectiunea de dezvoltare in suma de 370.685 lei aferente anului 2017 din bugetul finantat integral din venituri proprii (srsa E).

Hcl 2/2018 Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului – cladire „Gradinita nr.1 Petrila” situat in localitatea Petrila, strada Privighetorilor, nr.7, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii acesteia

Hcl 3/2018 Privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor libere, construite prin ANL in orasul Petrila

Hcl 4/2018 Privind modificarea art.1 la HCL nr.159/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

Hcl 5/2018 Privind modificarea art.1 la HCL nr.164/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Petrila, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr.66/20.10.1999

Hcl 6/2018 Privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Serviciului Politiei Locale al orasului Petrila

Hcl 7/2018 Privind stabilirea coeficientilor de erarhizare si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Petrila, a institutiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, precum si a Serviciului Public de Asistenta Sociala Petrila, aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Petrila

Hcl 8/2018 Privind aprobarea proiectului “Regenerarea Spatiului Public Urban al orasului Petrila – Parc Petrila” si a cheltuielilor legate de acesta, Axa Prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.2, Apel de proiecte nr.POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

<<Click pentru a deschide documentele:>>

HCL 1 2018

HCL 2 2018

HCL 3 2018

HCL 4 2018

HCL 5 2018

hcl 6 2018

hcl 7 2018

hcl 8 2018

HCL 9 2018

HCL 10 2018

HCL 11 2018

HCL 12 2018

HCL 13 2018

HCL 14 2018

HCL 15 2018

HCL 16 2018

HCL 17 2018

HCL 18 2018

HCL 19 2018

HCL 20 2018

HCL 21 2018

HCL 22 2018

HCL 23 2018

HCL 24 2018

HCL 25 2018

HCL 26 2018

HCL 27 2018

HCL 28 2018

HCL 29 2018

HCL 30 2018

HCL 31 2018

HCL 32 2018

HCL 33 2018  

HCL 33 2018

HCL 34

HCL 35

HCL 36

HCL 37

HCL 38

HCL 39

HCL 40

HCL 41

HCL 42

HCL 43

HCL 44

HCL 45

HCL 46

HCL 47

HCL 48 2018

HCL 49 2018

HCL 50 2018

HCL 52 2018

HCL 53 2018

HCL 54 2018

HCL 55 2018

HCL 56 2018

HCL 57 2018

HCL 58 2018

HCL 59 2018

HCL 60 2018

HCL 61 2018

HCL 62 2018

HCL 63 2018

HCL 64 2018

HCL 65 2018

HCL 66 2018

HCL 67 2018

HCL 68 2018

HCL 69 2018

HCL 70 2018

HCL 71 2018

HCL 72 2018

HCL 73 2018

HCL 74 2018

HCL 75 2018

HCL 76 2018

HCL 77 2018

HCL 78 2018

HCL 79 2018

HCL nr.75

HCL 51 2018

 

theme by teslathemes