Politia Locala

COMPARTIMENTUL “ POLITIA LOCALA PETRILA “

 

 

Organizarea si functionarea Politiei Locale a orasului Petrila conform Legii 155/2010 si  H.C.L 1/2011

Art. 1 
(1) Politia locala se infiinteaza in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii: 
a) ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor; 
b) circulatia pe drumurile publice; 
c) disciplina in constructii si afisajul stradal; 
d) protectia mediului; 
e) activitatea comerciala; 
f) evidenta persoanelor; 
g) Alte domenii stabilite prin lege. 
(2) Politia locala isi desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii, increderii, previzibilitatii, proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii, impartialitatii si nediscriminarii.

Art. 4 
(1) Politia locala se organizeaza si functioneaza, prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, ca un compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica. 

Art. 6 
In domeniul ordinii si linistii publice, precum si al pazei bunurilor, politia locala are urmatoarele atributii: 
a) mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii; 
b) mentine ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a unitatilor sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranta publica; 
c) participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor, la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente; 
d) actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii; 
e) constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost; 
f) asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice; 
g) participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de persoane; 
h) asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si/sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti; 
i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru faptele constatate in raza teritoriala de competenta; 
j) executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta; 
k) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale; 
l) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de chemare la mobilizare si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul Apararii Nationale; 
m) asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite; 
n) acorda, pe teritoriul unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice. 

Art. 7 
In domeniul circulatiei pe drumurile publice, politia locala are urmatoarele atributii: 
a) asigura fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenta, avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege in domeniul circulatiei pe drumurile publice; 
b) verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizeaza nereguli constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere si acorda asistenta in zonele unde se aplica marcaje rutiere; 
c) participa la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant puternic, ploaie torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 
d) participa, impreuna cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, la asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica aglomerari de persoane; 
e) sprijina unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor de circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala de competenta; 
f) acorda sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului; 
g) asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente si ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a faptuitorilor si, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara; 
h) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar; 
i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule; 
j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor rutiere de catre pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala; 
k) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap; 
l) aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 
m) coopereaza cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru identificarea detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a stationarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 

Art. 8 
In domeniul disciplinei in constructii si al afisajului stradal, politia locala are urmatoarele atributii: 
a) efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu; 
b) efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale; 
c) verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurare a activitatii economice; 
d) participa la actiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a constructiilor efectuate fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice; 
e) constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii si inainteaza procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului de specialitate care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean, primarului unitatii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza de competenta s-a savarsit contraventia sau persoanei imputernicite de acestia. 

Art. 9 
In domeniul protectiei mediului, politia locala are urmatoarele atributii: 
a) controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale; 
b) sesizeaza autoritatilor si institutiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica; 
c) participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor; 
d) identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local si aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora; 
e) verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 
f) verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, indepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor; 
g) verifica existenta contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane fizice sau juridice, potrivit legii; h) verifica ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in conformitate cu graficele stabilite; 
i) verifica si solutioneaza, potrivit competentelor specifice ale autoritatilor administratiei publice locale, sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului si a surselor de apa, precum si a celor de gospodarire a localitatilor; 
j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)—i), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale. 

Art. 10 
In domeniul activitatii comerciale, politia locala are urmatoarele atributii: 
a) actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale; 
b) verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari in pietele agroalimentare, targuri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare; 
c) verifica existenta la locul de desfasurare a activitatii comerciale a autorizatiilor, a aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare metrologica pentru cantare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale; 
d) verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 
e) verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice; 
f) verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici; 
g) identifica marfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale si pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local si aplica procedurile legale de ridicare a acestora; 
h) verifica respectarea regulilor si normelor de comert si prestari de servicii stabilite prin acte normative in competenta autoritatilor administratiei publice locale; 
i) coopereaza si acorda sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de protectie a consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora; 
j) verifica respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizeaza autoritatile competente in cazul in care identifica nereguli; 
k) verifica si solutioneaza, in conditiile legii, petitiile primite in legatura cu actele si faptele de comert desfasurate in locuri publice cu incalcarea normelor legale; 
l) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)—j), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale. 

Art. 11 
In domeniul evidentei persoanelor, politia locala are urmatoarele atributii: 
a) inmaneaza cartile de alegator persoanelor la implinirea varstei de 18 ani; 
b) coopereaza cu alte autoritati competente in vederea verificarii, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, daca solicitarea este justificata prin necesitatea indeplinirii unei atributii prevazute de lege, cu respectarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; 
c) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, inclusiv asupra obligatiilor pe care le au persoanele prevazute la art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 
d) coopereaza cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru punerea in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu varsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate. 

Art. 12 
In cazul infractiunilor flagrante, personalul politiei locale imobilizeaza faptuitorul, ia masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente si preda faptuitorul, pe baza de procesverbal, in vederea continuarii cercetarilor. 

Art. 14 
(1) Personalul politiei locale este compus din: 
a) functionari publici care ocupa functii publice specifice de politist local; 
b) functionari publici care ocupa functii publice generale; 
c) personal contractual. 

Art. 15 
?eful politiei locale si adjunctul acestuia sunt numiti in functia de conducere in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 18 
(1) Dupa numirea in functie, politistii locali care au atributii in domeniul ordinii si linistii publice, precum si cei cu atributii in domeniul circulatiei rutiere, proveniti din structurile politiei comunitare sunt obligati ca, in termen de 5 ani, sa urmeze un program de formare initiala organizat intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. 
(2) Dupa numirea in functie, politistii locali care au atributii in domeniul ordinii si linistii publice, precum si cei cu atributii in domeniul circulatiei rutiere, selectionati ulterior operationalizarii structurilor politiei locale, in conditiile art. 3 alin. (1), precum si cei selectionati in vederea incadrarii posturilor structurilor de politie locala infiintate in conditiile art. 3 alin. (2) sunt obligati ca, in termen de un an, sa urmeze un program de formare initiala organizat intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. 
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) politistii locali care provin din structurile de ordine si siguranta publica ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cei care au urmat un program de pregatire initiala intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. 
(4) Durata programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) este de minimum 3 luni. 
(5) Finalizarea programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) se face prin examen de absolvire, conform planului de invatamant. In urma promovarii examenului, politistii locali obtin un certificat de absolvire eliberat, in conditiile legii, de catre institutia organizatoare. 
(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca, dupa expirarea perioadei de 5 ani prevazute la alin. (1), respectiv a celei de un an prevazute la alin. (2), politistul local nu a absolvit programul de formare initiala, acesta este eliberat din functia publica. 
(7) Contravaloarea cheltuielilor de scolarizare individuale ale politistilor locali aferente programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) se suporta din bugetul politiei locale sau din bugetul local, dupa caz. 
(8) Modul de organizare a programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) si structura programelor de invatamant se stabilesc prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale. 
(9) Formarea profesionala a personalului cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local se realizeaza in conditiile Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(10) Conditiile de incadrare pentru personalul din compartimentele responsabile cu protectia mediului si activitatea comerciala, precum si a personalului cu atributii de control pe linia disciplinei in constructii se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare, pe baza prevederilor legale in domeniu si ale Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale. 

Capitolul V – Drepturile si obligatiile politistului local

Art. 20 
(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul local are urmatoarele drepturi principale: 
a) sa efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau bagajului acesteia in urmatoarele situatii: exista indicii clare ca s-a savarsit, se savarseste sau se pregateste savarsirea unei infractiuni sau persoana participa la manifestari publice organizate in locuri in care este interzis accesul cu arme, produse ori substante periculoase; 
b) sa invite la sediul politiei locale persoanele a caror prezenta este necesara pentru indeplinirea atributiilor, prin aducerea la cunostinta, in scris, a scopului si a motivului invitatiei; 
c) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru identificarea, urmarirea si prinderea persoanelor care au comis fapte de natura penala sau contraventionala; 
d) sa poarte si sa foloseasca, in conditiile prezentei legi si numai in timpul serviciului, armamentul, munitia si celelalte mijloace de aparare si interventie din dotare; 
e) sa circule gratuit, pe baza legitimatiei de serviciu, in timpul serviciului, in zona de competenta, cu mijloacele de transport in comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite altfel; 
f) sa foloseasca forta, in conditiile legii, proportional cu starea de fapt care justifica utilizarea acesteia, in cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat in exercitarea atributiilor de serviciu; 
g) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala; 
h) sa conduca la sediul politiei locale sau al unitatilor/ structurilor teritoriale ale Politiei Romane pe cei care prin actiunile lor pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau viata persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii. Verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 12 ore din momentul depistarii, ca masura administrativa. 
(2) Pentru exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali au acces, in conditiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administratiei si Internelor. In acest scop, politia locala sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, dupa caz, si structurile abilitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor incheie protocoale de colaborare in care se reglementeaza infrastructura de comunicatii, masurile de securitate, protectie si de asigurare a confidentialitatii datelor, nivelul de acces si regulile de folosire. 

 

          Politia Locala Petrila constata si aplica sanctiuni conform H.C.L.127/2011

 

JUDETUL HUNEDOARA

  ORAŞUL PETRILA                                                                                             

CONSILIUL LOCAL                                                                     

 

HOTĂRÂREA NR.   127 /2011

privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii

în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere  , în orasul Petrila *) – Republicare

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PETRILA

 

          Avand in vedere Nota de fundamentare a Primarului Orasului Petrila, raportul Serviciului Politiei Locale din cadrul Primariei si avizul  comisiei de specialitate a  Consiliului Local, HCL nr. 62/2013 privind completarea si modificarea Regulamentului  privind  stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere  , în orasul Petrila – Anexa nr. 1 la HCL nr. 127/2011 , HCL nr. 92/2013 ,

       Tinand seama de prevederile urmatoarelor acte normative :

–         Legea nr.12/1990/ R, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;

–         Legea nr.50/1991/R/A, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

–         Legea nr.61/1991/R privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, republicată;

–         Legea nr. 254/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica;

–         Legea nr. 107/1996/A a apelor;

–         Legea nr.101/2006/A, a Serviciului de salubrizare a localităţilor, modificată şi completată;

–        Legea nr.230/2007/A privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;   

–         Legea nr.92/2007/A a serviciilor de transport public local de călători;

–         Legii nr.155/2010 privind Poliţia Locală;

–         H.G. nr.188/2002/A privind aprobarea unor norme privind descărcarea în mediul acvatic al apelor uzate;

–         H.G.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;

–         H.G.nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

–         O.G. nr.43/1997R/A privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare;

–         O.G. nr.2/2001/A privind regimul juridic al contravenţiilor;

–       O.G. nr.21/2002/A privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr.515/2002;

–        O.U.G. nr.78/2000/A privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

–         O.U.G. nr.195/2002 /R/A privind circulaţia pe drumurile publice; 

–        O.U.G. nr.55/2002/A privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi;

–         O.U.G. nr.109/2005/A privind transporturile rutiere;

–         O.U.G. nr.195/2005/A privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006;

–         Ordinului nr. 536/1997 privind aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţie;

–         Ordinul MIRA ŞI MADR nr. 605/579/15.09.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;

           În temeiul dispozitiilor  art.36, alin 2, lit c şi d, alin 6, lit a, pct. 7 , pct. 9 şi pct. 14 şi art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1.  Aproba Regulamentul pentru stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a circulaţiei rutiere în orasul Petrila , pentru agenţii economici, instituţiile publice, asociaţiile de proprietari, alte persoane juridice, precum şi persoane fizice, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

   Art. 2.  Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii.

   Art. 3.   Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 zile de la aducerea la cunostinta publica.

   Art. 4.   Prezenta se comunica Primarului Orasului Petrila, Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara si se aduce la cunostinta publica prin grija Secretarului Orasului Petrila.

 

 

                                                                                                                   Petrila la, 29.05.2013

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTĂ                                                      CONTRASEMNEAZA

CONS.  BOBAR GHEORGHE                                                            SECRETAR                                      

                                                                                                             JR. VĂRGATU TOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ANEXA  NR.1 LA HCL. NR. 127/2011  *) –Republicare

 

 

REGULAMENT

privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii in domeniul edilitar-gospodaresc, ordinii, curateniei si igienei publice, a circulatiei rutiere, in orasul Petrila

 

 

CAPITOLUL I  

ADMINISTRAREA DOMENIULUI  PUBLIC,

 ÎNTREŢINEREA  TERENURILOR  ŞI  A  SPAŢIILOR  PUBLICE  ŞI 

ADMINISTRAREA  FONDULUI  LOCATIV

Art.1. a) Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a curăţeniei şi igienei în clădiri, locuinţe, anexe gospodăreşti, curţi, grădini, spaţii publice în jurul imobilelor aflate în întreţinerea asociaţiilor de proprietari sau a proprietarilor (locatarilor), persoane fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice;

           b) Ocuparea a terenurilor publice ori schimbarea destinaţiei iniţiale a acestora, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei;

           c) Nerefacerea în termenul stabilit de autorităţile competente  a distrugerilor de orice fel, inclusiv în urma unor accidente de circulaţie, a tuturor amenajărilor de pe domeniul public de genul: plantaţii, stâlpi de orice fel, mobilier urban, borduri, împrejmuiri, etc., se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

Pentru pagubele cauzate, contravenienţii vor achita şi despăgubiri egale cu valoarea de refacere a bunului distrus sau degradat.

Art.2. a) Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a imobilelor deţinute cu orice titlu  – reparaţii şi zugrăvire a părţilor exterioare ale clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor şi a geamurilor sparte şi a panourilor publicitare uzate etc.- se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice;

            b) Nemarcarea şi neizolarea imediată a zonei expuse, de către proprietarul construcţiei care, ca urmare a gradului de degradare al acesteia (desprinderi de elemente constructive, părţi din faţadă sau acoperiş) afectează spaţiul public, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

Art.3.  Neluarea de către asociaţiile de proprietari sau de către proprietari (locatari) a măsurilor necesare pentru repararea şi funcţionarea în stare de siguranţă în exploatare a clădirilor şi a instalaţiilor aflate în folosinţă comună: instalaţii de alimentare cu apă potabilă, de canalizare, de încălzire şi preparare a apei calde, instalaţii de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, centrale termice comune, antenă colectivă, telefonie, ascensoare şi alte asemenea, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.4. Neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în folosinţă exclusivă a acestuia, dacă acesta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.5. Ocuparea şi realizarea unor improvizaţii de orice fel în spaţii comune ale imobilelor, fără acordul în scris al proprietarilor, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

      Afisarea inscrisurilor de orice fel in afara spatiilor amenajate , ( stalpi , statii de autobuz , indicatoare rutiere , mobilier stradal , cladiri , etc. ) se sanctioneaza cu amenda de la 200-400 lei .

Art.6. Neafişarea numărului de imobil de către proprietar se sancţionează cu amendă de la      50 la 200 lei. 

Art.7. a) Deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice, a statuilor sau a monumentelor amplasate în locuri publice, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;

   b) Scrierea sau executarea desenelor (graffiti, semne, inscripţii, etc.) pe pereţii imobilelor, garduri, porţi publice sau private se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;         

  c) Repararea, întreţinerea şi vopsirea sau văruirea împrejmuirilor, gardurilor şi porţilor învecinate cu terenuri aparţinând domeniului public situate în zonele de protecţie a  monumentelor istorice, fără aviz, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.8. Ocuparea domeniului public cu orice fel de construcţii sau materiale, montarea schelelor sau macaralelor de construcţii, containerelor, montarea de mobilier, chioşcuri, corturi sau tonete pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, cu parcuri de distracţii şi altele, fără aprobarea Primăriei sau fără achitarea taxelor legale se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice

Materialele de construcţie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale, pot fi depozitate pe domeniul public, dacă nu afectează solul, cu condiţia achitării taxelor legale pentru ocuparea temporară a domeniului public şi depozitarea lor în mod ordonat, în recipiente standardizate, compatibile cu sistemul de colectare şi transport al operatorului public de salubrizare sau al constructorului contractat pentru ridicarea şi transportul acestora.

Art.9. Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, tonetelor sau chioşcurilor, construcţiilor metalice, precum şi depozitarea autovehiculelor în stare de degradare sau în curs de dezmembrare pe domeniul public (parcări, alei, platforme, platforme gospodăreşti, zone verzi, carosabil) se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

Art.10. Ocuparea, îngrădirea, plantarea pe zonele verzi aparţinând domeniului public, fără avizul Primăriei, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.11. Deteriorarea mobilierului urban (bănci, coşuri, jardiniere, vaze, stâlpi,etc.), a cabinelor telefonice, a automatelor pentru vânzarea de tichete sau bilete, a spaţiilor de joacă pentru copii, a dotărilor din bazele sportive sau zonele de agrement, a împrejmuirilor  destinate protejării spaţiilor verzi, a containerelor pentru deşeurile stradale, a panourilor cu reclame, a staţiilor de autobus, a chioşcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc., sau prin înscrierea oricăror semne pe obiectele enumerate se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei.

Art.12. a) Modificarea poziţiei iniţiale a indicatoarelor de semnalizare rutieră se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;

             b) Montarea de indicatoare rutiere (sau de orice fel) de către persoane neautorizate şi fără acordul Primăriei se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice.

Art.13. Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau pe domeniul public fără aprobarea serviciului de specialitate al Primăriei, precum şi semnalizarea acestora cu însemne, marcaje sau dispozitive neautorizate, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei perntru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice.

Art.14. Dezafectarea, dezmembrarea sau modificarea  instalaţiilor edilitar-gospodăreşti (receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere şi racorduri, hidranţi), precum şi mascarea sau acoperirea acestora prin asfaltare, betonare, etc., se sancţionează cu amenzi de la 200 la 1.000 lei.

Art.15. Neanunţarea de îndată la Primărie a avariilor sau derajamentelor apărute la reţelele tehnico-edilitare  sau instalaţii publice, de către administratorii acestora, se sancţionează cu amendă de la 1.000 – 2.500 lei.

Art.16. a) Executarea de lucrări de orice natură în carosabil, trotuare, zone verzi fără autorizaţie eliberată de către Primărie, se sancţionează cu amendă de la 1.000-1.500 lei pentru persoanele fizice şi 1.500 – 2.500 lei pentru persoanele juridice;

            b) Excepţie fac lucrările de intervenţie de urgenţă efectuate de administratorii reţelelor de utilităţi, care se reglementează prin protocoalele încheiate cu autoritatea locală.

Art.17. a) Nesemnalizarea corespunzătoare de către executant a lucrărilor efectuate pe domeniul public al orasului Petrila, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei;

              b) neefectuarea de către executant a lucrărilor de salubrizare a domeniului public şi a amplasamentelor organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor edilitar – gospodăreşti cât şi la finalizarea lor, se sancţionează cu amendă de la 1.000-2.000 lei pentru persoanele fizice şi 2.000 – 2.500 lei pentru persoanele juridice.;

 

Art.18. Neîntreţinerea căilor de acces situate pe domeniul public la staţiile de alimentare cu carburanţi, magazine, ateliere şi spălătorii auto, etc., de către societatea comercială deţinătoare a unităţii se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.500 lei.

Art.19.  Necurăţarea, acoperirea, obturarea şanţurilor de ape pluviale, rigolelor de colectare, a podeţelor şi tuburilor de beton din faţa imobilelor, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, dacă prin aceasta se provoacă staţionarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

              Deversarea pe cai de circulatie , pe terenuri si in santuri pluviale a apelor menajere , a dejectiilor din gospodarie si de la animale , a apelor menajere de la spalatorii (auto , de covoare , ateliere ) , se sanctioneaza cu amenda de la 1000-2500 lei .

Art.20. a) Păşunatul în orasul Petrila , în alte locuri decât cele declarate de Primărie ca păşuni, se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei;

             b) Trecerea cu animale solitare, în turme sau cirezi pe zonele verzi, de pe raza orasului Petrila , se sancţionează cu amendă de la 200 la 2.500 lei. 

Art.21. Obligaţii ale cetăţenilor cu privire la organizarea şi funcţionarea locurilor de joacă pentru copii:

a)      sa respecte programul  de functionare afisat la intrarea in parcuri , nerespectarea se sanctioneaza cu amenda de la 150 la 500 lei .

b)      să respecte limita de vârstă inscriptionată pe echipament sau panoul de informare, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 lei;

c)      să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă, nerespectarea se sancţionează cu amendă de       la 200 la 400 lei;

d)       sa nu intre in parcuri si in locurile de joaca cu caini , biciclete , role si snowboard , nerespectarea se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 400 lei ;

e)       să nu consume băuturi alcolice în spatiul de joacă, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei;

f)       să nu stationeze în grupuri, pentru alt motiv decît cel de agrement, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei;

g)       să nu distrugă echipamentele şi  împrejmuirea spaţiului de joacă pentru copii, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;

h)       să nu scuture covoare, usuce rufe pe imprejmuire si echipamentele din spaţiul de  joacă, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei;

i)         să nu mute mobilierul urban: bănci, coşuri, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 lei.

 

  CAPITOLUL II

 SALUBRIZAREA  ORASULUI ,  ÎNTREŢINEREA  CURĂŢENIEI,

 CONSERVAREA  ŞI  PROTECŢIA  MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR

        Art.22. Neîncheierea de către persoanele juridice a contractelor de colectare de deşeuri menajere cu operatorul serviciului de salubrizare a orasului Petrila  pentru fiecare punct de lucru şi nedotarea sediului sau punctului de lucru cu recipienţi de colectare de deşeurilor, se sancţionează cu amenzi de la 1.000 la 2.500 lei.

        Art.23. Neîncheierea de către persoanele fizice sau juridice de contracte cu operatorul serviciului de salubrizare a orasului Petrila  sau cu firma de construcţii executantă a lucrărilor pentru transportul molozului rezultat din lucrările de construcţii la imobilele deţinute de aceştia, se sancţionează cu amendă de la 200 la 800 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

            Art.231 (1) Interdictia persoanelor  fizice sau juridice sa deverseze in apele de suprafata sau subterane , ape uzate , fecaloid menajer , pe raza teritorial -administrativa a orasului Petrila .

                       (2) Interdictia persoanelor  fizice sau juridice de a produce sau de a contribui la la poluarea apelor de suprafata , prin spalarea de obiecte , produse , ambalaje , materiale, pe raza teritorial – administrativa a orasului Petrila .

                       (3) Interdictia persoanelor  fizice sau juridice de a  arunca si de a depozita pe maluri , in albiile raurilor , in apele de suprafata si in zonele umede a deseurilor de orice natura, pe raza teritorial – administrativa a orasului Petrila .

                (4) Incalcarea prevederilor mentionate la art. 23se sanctioneaza cu amenzi de la 1000 la 2500 lei .

       Art.24. Neîncheierea contractului de preluare a reziduurilor industriale, a substanţelor rezultate din procesele de producţie, substanţe periculoase sau toxice, cu societăţi specializate în colectarea, transportul, neutralizarea şi depozitarea acestora, se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei.

       Art.25. Neluarea măsurilor de colectare în containere, neutralizarea şi evacuarea pe rampe special amenajate a deşeurilor şi reziduurilor grosiere, a uleiurilor, grăsimilor, solvenţilor, vopselelor, detergenţilor, produselor petroliere şi a altor substanţe chimice care rezultă din procesele tehnologice, la diferite obiective, se sancţionează cu amendă de la  1.500 la 2.500 lei.  

       Art.26.  Evacuarea in locuri virane , pe domeniul public sau privat , sau in reteaua de canalizare a orasului de reziduri organice sau substante toxice , se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei.

       Art.27. Nesalubrizarea în aceeaşi zi a domeniului public sau a zonei unde se execută lucrări de construcţii, reparaţii sau intervenţii la reţelele de  utilităţi, indiferent dacă lucrarea este terminată sau continuă în zilele următoare, până la finalizare, se sancţionează cu amenzi de la 500 la 1.000 lei.    

      Art.28. Abandonarea deşeurilor şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă căile de comunicaţie, aparţinând domeniului public sau privat al orasului Petrila  sau aflate în proprietate privată, se sancţionează cu amenzi de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.500 la 2.500  lei pentru persoanele juridice.

      Art.29. Depozitarea deseurilor rezultate din activitatile economice sau din demolari de constructii in sau langa recipienti amplasati pe platformele de precolectare ale desurilor menajere de pe domeniul public , se sanctioneaza cu amenzi de la 500 la 2500 lei .      

      Art.30. Neluarea măsurilor de acoperire şi etanşeizare a autovehicolelor de transport  a deşeurilor menajere sau stradale, a altor reziduuri, a molozului rezultat din activitatea de construcţii sau a diferitelor alte materiale, precum nisip, balast, rumeguş, beton, vegetale, lichide, etc. pentru a evita pierderea şi împrăştierea acestora pe căile publice se sancţionează cu amenzi de la  1.000 la 1.500 lei.

      Art.31. Depozitarea sau împrăşierea resturilor menajere şi a altor deşeuri lângă containerele ori recipientele de gunoi amplasate pe platformele de precolectare, sau în alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi introducerea în recipienţii colectori de deşeuri menajere a deşeurilor rezultate din îngrijiri medicale, inclusiv la domiciliu, se sancţionează cu amendă de la 200 la 800 lei.

     Art.32.a) Folosirea altor recipienţi decât cei destinaţi special pentru acest scop, utilizarea de recipienţi fără capac sau degradaţi, din care se scurg deşeuri, menţinerea pubelelor, sacilor cu deşeuri, resturilor vegetale sau altor deşeuri pe domeniul public în alte zile decât cele programate pentru colectarea deşeurilor, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

                  b) Depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor fără a contracta cu operatorul de salubrizare transportul acestora, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. Excepţie: programul periodic stabilit de Primărie pentru colectarea deşeurilor vegetale precolectate din curţi şi grădini.

    Art.33. Lipsa coşurilor pentru hârtii în faţa sediilor agenţilor economici şi de la bancomatele băncilor comerciale, şi negolirea acestora după umplere, se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei;

    Art.34. a) Introducerea de deşeuri menajere în recipienţii pentru colectarea deşeurilor stradale sau în coşuri stradale, amplasate de operator pe domeniul public, se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei.

                 b) Introducerea în recipienţii destinaţi colectării selective a altor tipuri de deşeuri, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

                 c) Degradarea recipienţilor pentru colectarea deşeurilor stradale, utilizaţi de operator, amplasaţi pe domeniul public, se sancţionează cu amendă de la 500 la 800 lei;

                  d)Introducerea in recipienti metalici a PET-urilor , sticlei si a cartoanelor sau hartiei in zonele unde exista amplasati pe domeniul public recipienti specialai destinati pentru sticla , carton , hartii , plastic , se sanctioneaza cu amenda de la 100-250 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 500-1000 lei pentru persoane juridice .

                 e) Depozitarea , depunerea sau precolectarea peturilor ,a plasticului , a sticlei sau a hartiei in alte locuri decat in containerele cu aceasta destinatie sau la centrele autorizate de colectare a deseurilor pentru reciclarea acestora se sanctioneaza cu amenda de la 100-250 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 500-1000 lei pentru persoanele juridice .

    Art.35. Blocarea, inclusiv cu autoturisme, a accesului utilajelor de colectare şi transport a deşeurilor menajere la recipienţii amplasaţi pe platformele de precolectare de pe domeniul public, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

 

     Art.36. Neîntreţinerea trotuarului prin măturare din faţa imobilelor (case, blocuri, spaţii comerciale, unităţi de alimentaţie publică, sediile agenţilor economici, instituţii, etc.) precum şi a locului de parcare închiriat, neîndepărtarea buruienilor, a florei spontane care creşte pe lângă imobile, împrejmuiri ale acestora (de ex. garduri), deversarea de pe trotuar pe partea carosabilă a deşeurilor stradale, neîndepărtarea ţurţurilor de pe acoperişuri, necurăţarea zăpezii sau a gheţii de pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor după depunere, precum şi aruncarea acestora din curţi pe străzi, de către proprietarii sau deţinătorii imobilului se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei pentru persoanele fizice şi de la 200 la 500 lei pentru persoanele juridice.

     Art.37. Nepermiterea accesului  personalului operatorului căruia Primăria i-a atribuit activitatea de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţie, în locurile unde urmează să se realizeze operaţia, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

     Art.38. Schimbarea destinaţiei zonelor verzi, a spaţiilor de joacă pentru copii, a bazelor sportive şi împrejmuirea domeniului public, fără autorizaţie se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

     Art.39. Deteriorarea spatiilor verzi sau a plantatiilor de orice fel prin smulgere , taiere, calcare sau efectuarea de taieri neautorizate de arbori , precum si efectuarea de sapaturi neautorizate , in zonele apartinand domeniului public sau privat  al orasului Petrila , se  sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei

    Art.40. Aprinderea sau întreţinerea focului pe domeniul public, în pieţe, la rampa de depozitare a deşeurilor menajere, aprinderea şi arderea deşeurilor menajere de orice fel în curţi sau pe alte terenuri private, fără respectarea măsurilor legale de prevenire a incendiilor, precum şi incendierea containerelor de deşeuri de pe platformele de depozitare se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

     Art.41. Spălarea autovehiculelor sau altor utilaje pe domeniul public se sancţionează cu amendă de la 200  la 500 lei.

    Art.42. Efectuarea unor lucrări de reparaţii la autovehicule sau alte utilaje asemănătoare pe domeniul public şi/sau murdărirea spaţiilor publice ca urmare a acestor activităţi, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

    Art.43. a) Necurăţarea roţilor mijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice de pe şantiere de construcţii sau terenuri agricole se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;

               b) Murdărirea domeniului public ca urmare a activităţilor de încărcare – descărcare a mijloacelor de transport sau prin scurgerea din vehicul în timpul transportului de materiale de construcţie, pământ sau alte materiale, se sancţionează cu amendă de la 200 la 800 lei;

                c) neîmprejmuirea cu panouri de protecţie a organizărilor de şantier şi amplasamentelor pe care se execută lucrări de construcţii sau intervenţie la dotările tehnico – edilitare, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei ;

              d) prepararea mortarelor sau betoanelor direct pe domeniul public se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;

                      e) saparea sau dezmembrarea unor obiecte pe domeniul public al orasului Petrila , cu scopul de a obtine fier vechi si deasemenea  saparea pe domeniul public al orasului Petrila, fara autorizatie , pentru extragerea carbunelui sau a cablurilor ingropate in sol , se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 1000 lei ”.

      Art.44. Aruncarea hartiilor , ambalajelor, tigarilor sau a cojilor de seminte de catre pietoni sau din autoturisme pe trotuare, carosabil , parcuri sau zonele verzi se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei .

     Art. 45. Se interzice patrunderea autovehiculelor sau atelajelor cu gunoi menajer, rumegus, moloz, materiale de constructii sau a altor deseuri in incinta fostelor rampe de gunoi, care sunt inchise de pe raza orasului Petrila, se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 700 lei.

     Art. 46. Se interzice cultivarea de legume si zarzavaturi in jurul blocurilor, se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 300 lei.

     Art. 47. Se interzice aruncarea obiectelor, hartiilor , PET- urilor si deseurilor menajere de la balcoanele si ferestrele blocurilor pe zona verde sau a trotuarelor si aleielor din jurul blocurilor, se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei.

     Art. 48. Se interzice executarea de lucrari de orice fel fara autorizatie sau aviz pe zona de protectie a apelor sau in albia apelor de pe raza orasului Petrila, se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 1000 lei.

     Art. 49. Operatorul care este autorizat pentru serviciile publice locale de salubritate de pe raza orasului Petrila este obligat sa respecte urmatoarele:

a)      sa respecte graficul de golire a cosurilor de gunoi stradale, se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei;

b)      sa respecte graficul de maturare a strazilor, trotuarelor, parcarilor si aleielor pietonale si rutiere, parcurilor si a celorlalte sectoare pentru care au contract cu Primaria Orasului Petrila, se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 700 lei;

c)      sa respecte graficul privind ridicarea si golirea containerelor si europubelelor de gunoi menajer, plastic, hartie ori sticla de pe raza Orasului Petrila, se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 700 lei;

d)     sa mentina curatenia la fiecare punct de colectare a deseurilor menajere pe care le au pe raza orasului Petrila, se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei;

e)      sa mentina in stare buna zidurile, portile si imprejurimile la punctele de colectare a gunoiului menajer si sa igienizeze periodic aceste puncte de colectare, se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei;

f)       sa acopere autovehiculele care transporta gunoi menajer pentru a evita imprastierea acestuia pe domeniul public, se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei;

g)      sa ridice crengile de pe domeniul public in perioada in care este „ Luna curateniei „, perioada cand se toaleteaza copacii in oras, se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 700 lei;

h)      sa dezapezeasca arterele de circulatie pietonale si rutiere, aleiele din parcuri in zonele stabilite de Primaria Orasului Petrila, se sanctioneaza cu amenda de la 250 la 1200 lei;

i)        sa duca la indeplinire si alte lucrari pentru care au contract cu asociatiile de proprietari, cu cetatenii sau cu Primaria Orasului Petrila, se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 700 lei.

 

 

 

CAPITOLUL III 

 CIRCULAŢIA,  OPRIREA, STAŢIONAREA  ŞI  PARCAREA  VEHICULELOR,

TRANSPORTUL  DE MĂRFURI  ŞI  DE  PERSOANE

Dispoziţiile prevăzute în prezentul capitol au ca scop desfăşurarea în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, a proprietăţii publice şi private, a mediului cât şi asigurarea unui cadru civilizat cu privire la staţionarea şi parcarea vehicolelor în orasului Petrila  .

Art.50. Accesul şi/sau oprirea autovehiculelor în zona unde se efectuează lucrări edilitar-gospodăreşti, semnalizate şi marcate corespunzător, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

Art.51. Circulaţia mijloacelor de transport marfă sau persoane pe alte străzi decât cele din traseele stabilite sau autorizate de către Primărie, precum şi conducerea unui autovehicul  care depăşeşte masa totală maxim autorizată pentru strada respectivă se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.500 lei.

 Art.52. Staţionarea autovehiculelor în scop de aprovizionare sau depozitarea temporară a mărfii pe trotuar, alei pietonale sau de acces, în afara intervalului orar aprobat de Primărie, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

 Art.53. Staţionarea autovehiculelor în regim taxi, în aşteptare în poziţia „ LIBER „ pe domeniul public al orasului Petrila  , în alte locuri decât staţiile de taxi amenajate şi marcate corespunzător, se  sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

 Art.54. Staţionarea mai multor autovehicule în regim taxi, într-o staţie taxi amenajată şi marcată corespunzător, decât numărul stabilit de către Primărie, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

Art.55. a) Circulaţia autovehiculelor pe zone verzi, alei pietonale, trotuare, piste pentru biciclişti, căi de acces pentru persoane cu dizabilităţi , în parcuri sau zone închise circulaţiei, se sancţionează cu amendă de la  200 la 1.500 lei.

Fac excepţie autovehiculele autorizate de către Primărie, de intervenţie sau pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare.

        b) Circulaţia mopedelor pe alei pietonale, trotuare, căi de acces pentru persoane cu dizabilităţi, în parcuri sau zone închise circulaţiei, se sancţionează cu amendă de la  200 la 500 lei;

        c) Trecerea pe zone verzi sau pătrunderea în spaţiul de joacă amenajat pentru copii, cu biciclete -cu excepţia copiilor până la 14 ani-, mopede, autovehicule sau vehicule cu tracţiune animală, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;

              d) Practicarea unor sporturi extreme cu biciclete, motocicluri, skateboarduri, role, etc. în parcuri, pieţe, pe drumuri  publice, trotuare, sau pasaje pietonale, inclusiv pe pistele pentru biciclişti, sau în locurile unde sunt executate sau amplasate obiecte, care prin natura lor constituie mobilier urban ( bănci, jardiniere, trepte, platouri pietonale special amenajate şi ornamentate cu materiale uşor alterabile deteriorabile, cum ar fi: scuplturi de orice fel, stative marginale pentru flori etc.). cu excepţia locurilor special amenajate şi semnalizate în acest scop, de către autorităţile administraţiei publice locale, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;

      e) Rezemarea bicicletelor de pereţii şi gardurile caselor,  vitrinele unităţilor comerciale sau de obiectele care fac parte din mobilierul urban se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

Art.56. Oprirea autovehiculelor pe zone verzi,  terenuri destinate spaţiului verde sau în alte locuri decât cele special amenajate se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.57. Oprirea sau staţionarea vehiculelor pentru transport marfă cu masa maximă total autorizată de peste 3,5 tone, a autovehiculelor pentru transport călători peste 8+1 locuri, cât şi a tractoarelor, remorcilor şi tuturor utilajelor agricole pe carosabil, în parcările amenajate pentru autoturisme, spaţii verzi, trotuare, alei, platforme, terenuri de joacă pentru copii şi platforme gospodăreşti, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

Art.58.  Alin. (1). Se interzice conducatorilor de biciclete si mopede:

a)      sa invete sa conduca biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;

b)      sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului cand pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor

c)      sa circule fara a tine cel putin o mana pe ghidon si ambele picioare pe pedale;

d)     sa circule in paralel;

e)      sa circule sub influenta alcoolului;

f)       sa se tina de un vehicul aflat in mers;

g)      sa transporte o alta persoana, cu exceptia copilului pana la 7 ani, numai daca vehiculul are montat in fata un suport special;

h)      in timpul circulatiei pe drumurile publice conducatorii de mopede cat si pasagerul acestuia sunt obligatii sa poarte casca de protectie omologata;

i)        sa circule fara a purta imbracaminte cu elemente fluorescent reflectorizante, de la lasarea serii pana in zorii zilei sau atunci cand vizibilitatea este redusa;

j)        pe timpul circulatiei pe drumurile publice conducatorii de mopede sunt obligati sa aibă certificatul de absolvire a cursurilor de legislatie rutiera si certificatul de inregistrare a vehiculelor;

Se sanctioneaza cu amenda intre 200 lei si 500 lei.

Alin. (2). Circulatia pietonilor :

Se interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestora:

a)      sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public, sa se opreasca ori sa se intoarca pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevazute cu semafoare;

b)      sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele permise;

c)      sa ocupe partea carosabila in scopul impiedicarii circulatiei.

Se sanctioneaza cu amenda intre 200 lei si 500 lei.

Art.59. Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor:

a)      in zona de actiune a indicatorului „Oprire interzisa”;

b)      in curbe si alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m;

c)      pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de 25 m inainte si dupa  acestea;

d)     in intersectii, precum si in zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar in lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;

e)      in statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum si la mai putin de 25 m inainte si dupa acestea;

f)       in dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila daca prin aceasta se stanjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum si in dreptul marcajului continuu, in cazul in care conducatorii celorlalte vehicule care circula in acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj.

          Se sanctioneaza cu amenda intre 200 lei si 500 lei.

Art.60.  Se interzice stationarea voluntara a vehiculelor:

a)      in toate cazurile in care este interzisa oprirea voluntara;

b)      in zona de actiune a indicatorului cu semnificatia „ Stationarea interzisa” si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii;

c)      pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m;

d)     in pante si rampe;

e)      in dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice;

f)       partial sau total pe trotuar cu respectarea marcajului, iar in lipsa acestuia, numai daca ramane liber cel putin un culoar de minimum 1 m latime, inspre partea opusa partii carosabile, destinat circulatiei pietonilor, se sanctioneaza cu amenda intre 150 – 500 lei.

      Art.61. Parcarea sau depozitarea vehiculelor pentru transport marfă cu masa maximă total autorizată mai mare de 7.5 tone, a autovehiculelor pentru transport călători peste 8 + 1 persoane, a altor vehicule grele şi/sau agregatelor agricole în afara proprietăţii, a locurilor special amenajate, pe domeniul public se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

     Art.62. Necomunicarea de către persoanele fizice sau juridice, proprietari sau utilizatori de vehicule, a datelor de identificare ale persoanei căreia i s-a încredinţat vehiculul, la solicitarea îndreptăţită a organelor abilitate să aplice prevederile prezentei hotărâri, în termenul solicitat se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

 

 

CAPITOLUL IV

 OBLIGAŢIILE AGENŢILOR ECONOMICI CARE EFECTUEAZĂ ACTIVITATEA DE TRANSPORT ÎN COMUN ÎN ORAŞUL PETRILA

 Art.63. (1) Agenţilor economici care efectuează activităţi de transport în comun pe raza oraşului Petrila, le revin următoarele obligaţii:

a.       să păstreze curăţenia în staţii, la capetele de linie şi pe arterele de circulaţie;

b.      să nu verse uleiuri sau alţi combustibili de-a lungul traseului, în staţii sau în locurile de garare;

c.       să respecte ordinea de transport stabilită prin grafic;

d.      să cureţe maşinile cu care efectuează transportul, atât în interior cât şi în exterior, pentru a nu murdări căile publice cu praf, noroi sau moloz;

e.       să nu parcheze maşinile pe spaţiile verzi;

f.       să nu arunce nici un fel de deşeuri ori să deverse uleiuri sau alţi combustibili în apele curgătoare care străbat oraşul.

      (2) Contravenţiile cuprinse în acest articol se sancţionează cu amendă de la 200 la 500  lei.

 

    Art.64. Circulaţia mijloacelor de transport public urban de călători pe teritoriul orasului Petrila  fără autorizaţie emisă de Primăria orasului Petrila  , se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

   Art.65. Oprirea mijloacelor de transport public în afara staţiilor de transport (alveolelor) şi a zonelor destinate şi semnalizate pentru urcarea şi coborârea pasagerilor, se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 lei.

   Art.66. Transportarea în mijloacele de transport a animalelor vii, altele decât animalele de companie, a câinilor fără lesă şi botniţă, baloturilor, obiectelor şi bagajelor voluminoase, geamurilor şi oglinzilor, a materialelor imflamabile sau explozibile se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 lei.

    

 

CAPITOLUL  V 

RESPECTAREA ORDINII  ŞI  LINIŞTII  PUBLICE

 

 Pentru asigurarea unui climat de ordine şi liniste publica necesar desfăşurării normale a activităţii economice, sociale,culturale şi pentru promovarea unor relaţii civilizate în viata cotidiana, cetăţenii sunt obligaţi sa aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor tarii şi al normelor de convieţuire socială.

        Art.67. a) săvârşirea unor acte, fapte ori gesturi de natură de a împiedica folosirea normală a locuinţei, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei;

b)  satisfacerea necesităţilor fiziologice pe spaţii aparţinând domeniului public, în scări de bloc sau în orice alte locuri accesibile publicului, se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei;

c)  dormitul pe bănci, pe mobilierul stradal, în parcuri şi grădini publice, se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei;

d) folosirea autovehiculelor prin turarea motoarelor acestora şi efectuarea de manevre prin derapaje, intoarceri bruşte, accelerări şi frânări bruşte, executate pe raza orasului Petrila , efectuate fără avizul Comisiei de Siguranţa Circulaţiei a orasului Petrila , se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

        Art.68. (1)  Comercializarea de legume, fructe, flori, produse alimentare şi orice mărfuri industriale a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii, pe străzi, pieţe sau alte locuri decât cele amenajate în acest scop şi autorizate de primărie, se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei.

          (2) Dacă prin contravenţie s-a cauzat o pagubă ori sunt bunuri supuse confiscării, respectiv mărfuri sau produse care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea de contravenţii, agentul constatator va stabili şi cuantumul despăgubirii, ori după caz, va dispune confiscarea, făcând menţiunea despre aceasta în procesul verbal.

                                                

 

CAPITOLUL  VI

REGULI ŞI OBLIGAŢII PRIVIND CREŞTEREA ANIMALELOR

Art.69. (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

 a) lăsarea în stare liberă pe căile publice, în parcuri, pieţe, pe rampa de gunoi a animalelor sau păsărilor;

 b) sacrificarea animalelor (porci, viţei, miei etc.) pe spaţiile publice (străzi, trotuare, parcări, parcuri, zone verzi etc.);

 c) lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă, lesă şi zgardă sau ham, în locuri şi localuri accesibile publicului, a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol pentru integritatea corporală a cetăţenilor.

 d) accesul cu câini periculoşi din rasele concepute pentru lupte şi atac (Pit Bull, Boerbull, Bandog), indiferent de echiparea acestora, în localuri publice, mijloace de transport în comun, precum şi în alte locuri publice.    

Accesul se permite doar în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi căile de acces către acestea, numai dacă vor fi echipaţi corespunzător (cu botniţă, lesă şi zgardă sau ham).

 e) neafişarea la loc vizibil de către proprietarii sau deţinătorii de câini de companie, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Câine periculos” sau „Atenţie câine rău”, după caz;

f) nerespectarea normelor generale de curăţenie, igienă şi întreţinerea în condiţii optime a spaţiului comun de către proprietarii şi deţinătorii de animale ;

 (2) Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.70. Neluarea măsurilor ce ţin de protejarea integrităţii fizice a vecinilor imediat alăturaţi sau a trecătorilor, prin realizarea de construcţii, împrejmuiri, transformări etc., destinate creşterii animalelor de companie, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

Art.71. Producerea de disconfort de orice fel (fonic, olfactiv, igienico sanitar, etc.) de către animalele de companie (câini, pisici, iepuri, păsări şi altele) deţinute în blocuri de locuinţe, imobile cu mai mulţi locatari ce au curţi şi dependinţe comune. Proprietarul sau deţinătorul se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

  Art.72. Proprietarii, deţinătorii şi însoţitorii animalelor de companie sunt obligaţi să cureţe locurile unde acestea şi-au satisfăcut necesităţile fiziologice cu mijloace specifice proprii (pungi sau mănuşi P.V.C.,s.a.). Nerespectarea acestei obligaţii  se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei.

  Art.73.(1) Este strict interzisa cresterea urmatoarelor specii de animale : ovine, caprine, bovine, bubaline, cabaline, porcine, in zonele cu blocuri de locuit.

           (2) Este interzisă creşterea păsărilor de curte, a porumbeilor, păunilor şi altor păsări de companie sau agrement, precum şi a iepurilor şi a nutriilor în zonele „A” şi „B” ale orasului Petrila

           (3) Este permisă creşterea până la 20 (douăzeci) bucăţi păsări de curte, porumbei, iepuri sau nutrii în fiecare gospodărie individuală din zonele „C” şi „D” de pe raza orasului Petrila , exceptând zonele stabilite la pct. (1), unde numărul păsărilor ce se pot creşte este nelimitat.

           (4) În zonele din intravilanul orasului Petrila , exceptând zonele prezentate la pct.(1),  nu se vor acorda autorizaţii pentru construirea de adăposturi pentru creşterea animalelor şi păsărilor de curte.

           (5) Adăposturile pentru animale şi păsări trebuie amplasate la o distanţă de minim 10 m faţă de clădirile de locuit din vecinătate, respectând următoarele condiţii:

– existenţa unei fose septice betonate şi acoperite etanş;

– existenţa unui contract de vidanjare a fosei septice;

– asigurarea în permanenţă a curăţenie a adăposturilor şi a curţilor în care se realizează deţinerea şi creşterea animalelor şi păsărilor;

– executarea lucrărilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, periodic sau ori de câte ori este nevoie, prin societăţi comerciale specializate în executarea a lucrărilor DDD;

– deţinerea acestora strict pe proprietate şi luarea măsurilor de împiedicare a accesului liber pe domeniul public;

– gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală, fără a crea impact asupra mediului sau disconfort de orice fel vecinilor;

           (6) Organele de specialitate ale Primăriei orasului Petrila , Poliţia Locală, personalul de control ale instituţiilor de stat abilitate ( Poliţia, Direcţia de Sănătate Publică, Garda de mediu) vor efectua verificări pentru a  constata  îndeplinirea condiţiilor impuse pentru creşterea animalelor şi păsărilor.

          (7) Cetăţenii sunt obligaţi să permită accesul reprezentanţilor organelor de control abilitate pentru a efectua controale periodice în perimetrele vizate de prezenta hotărâre.

          (8) Cetăţenii sunt obligaţi să desfiinţeze grajdurile, coteţele şi alte adăposturi construite ilegal.

        

  (9) Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei .

 

CAPITOLUL VII.

NORME PRIVIND DESFACEREA

CORESPUNZĂTOARE A ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ŞI PIAŢĂ

 

                        Art.74.(1)  Activitatea de comerţ implică desfacerea de produse agroalimentare şi alte bunuri de consum ori de activitatea practică, în pieţe, iar pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în incinta acestora, cetăţenii trebuie să se conformeze următoarele reguli:

a.       în pieţele de pe raza oraşului Petrila se comercializează, cu prioritate, produse agroalimentare necesare aprovizionării curente a populaţiei sau agenţilor de profil, vânzarea altor bunuri în regim ocazional fiind interzisă;

b.      este interzisă vânzarea oricăror produse pe suprafeţele destinate circulaţiei pietonilor, pe străzi, în parcuri, sau pe locurile rezervate vehiculelor din piaţă precum şi blocarea celorlalte căi de acces în mod nejustificat;

c.       accesul mijloacelor de transport în incinta pieţelor se va face numai în vederea descărcării sau ridicării produselor şi numai pentru termenul necesar efectuării acestor operaţiuni, fără a stagna nejustificat;

d.      este interzisă depozitarea butoaielor şi a altor ambalaje pe platourile din piaţă sau aglomerarea nejustificată a acestora în spaţiile de vânzare;

e.       este interzisă comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice în incinta pieţelor, precum şi vânzarea de preparate alimentare, calde sau reci, pe platourile destinate comerţului curent;

f.       sacrificarea animalelor destinate vânzării este interzisă în pieţe;

g.      în pieţele comerciale este interzisă cerşetoria, practicarea jocurilor de noroc, vagabondajul, precum şi orice alte activităţi de acest fel;

h.      fiecare cetăţean este obligat să păstreze curăţenia pieţelor şi normele de comportament civilizat de o asemenea manieră încât să nu stânjenească activitatea celorlalţi, precum şi bunul mers al activităţii pieţei;

i.        în pieţele din oraşul Petrila se interzice vânzarea ambulantă a seminţelor comestibile şi a altor produse de acest fel, destinate consumului, excepţie făcând vânzarea seminţelor destinate producţiei agricole;

j.        este interzisă cu desăvârşire aducerea sau prezentarea la vânzare a produselor murdare sau alterate, precum şi sortarea acestora în incinta pieţei;

k.      cetăţenii sunt obligaţi să respecte programul de funcţionare al pieţelor, precum şi programul stabilit de administraţia acestora, în vederea asigurării unui climat de comerţ;

l.        înainte de momentul plecării din piaţă, după strângerea mărfurilor nevândute şi a ambalajelor, fiecare comerciant este obligat să adune produsele căzute, hârtiile şi orice alte deşeuri din zona în care şi-a desfăşurat activitatea comercială;

m.    comercializarea produselor de origine animală se va face numai în spaţiile special amenajate, în condiţiile sanitar – veterinare prevăzute în legislaţie;

n.      în pieţele agroalimentare, în spaţiile destinate vânzării acestor produse, nu se vor comercializa produse industriale sau de altă natură;

o.      vânzarea aparaturii audio se va face numai în locurile amenajate pentru produsele industriale, fiind interzisă reclama audio;

p.      vânzarea casetelor audio sau video se va face în spaţiile special amenajate acestui scop, iar derularea casetelor la nivel fonic ridicat ori cu conţinut vulgar, este interzisă.

       (2) Vânzarea produselor în mod ambulant în locurile publice este condiţionată de aprobarea autorităţii administraţiei publice locale.

     (3) Încălcarea prevederilor prezentului articol se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei

 

CAPITOLUL   VIII

CONSTATAREA  CONTRAVENŢIILOR ŞI CĂILE DE ATAC

 

Art.75. Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de către reprezentanţii  Poliţiei Locale,  respectiv de împuterniciţii primarului  din cadrul personalului Primăriei.

       Art.76. Poliţia Locală este competentă în aplicarea tuturor Hotărârilor de Consiliu Local emise anterior constituirii sale, şi care erau atribuite în competenţa Poliţiei Comunitare.

 

Art.77.Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate, iar în cazul cetăţenilor străini, persoane fără cetăţenie sau a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

Art.78. Contravenţiile se constată prin proces verbal, ce va fi înmânat sau, după caz, comunicat în copie contravenientului în termen de cel mult o lună de la data încheierii. Comunicarea se va face de către organul care a aplicat sancţiunea. În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul verbal, comunicarea acestuia precum şi înştiinţarea de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.

Dacă contravenientul a fost obligat şi la plata de despăgubiri, odată cu procesul verbal i se va comunica şi înştiinţarea de plată pe care se va face menţiunea  cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi, după caz, a despăgubirii în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

Art.79. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate formula plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia, potrivit Ordonanţei nr.2/2001.

Art.80. Punerea în executare a amenzii şi a despăgubirilor se va face de către organul din care face parte agentul constatator dacă nu s-a promovat calea de atac împotriva procesului verbal.

În vederea executării amenzii, organele menţionate mai sus vor comunica din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creanţelor bugetare, în a căror rază teritorială domiciliază sau îşi are sediul contravenientul, procesul verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, neatacat în termen.

CAPITOLUL   IX

 

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.81. (1) Terenurile aparţinând domeniului public al orasului Petrila  sunt compuse din:

–         străzi (asfaltate, pietruite şi de pământ);

–         trotuare, alei, platforme, parcări ;

–         zone verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente plantate);

–         terenuri destinate spaţiului verde (spaţii cu dominanţă vegetală şi zone cu vegetaţie spontană ce intră în domeniul public);

–         terenuri de joacă şi platforme gospodăreşti care înconjoară perimetrul clădirilor de locuit până la limita carosabilului, respectiv a altei proprietăţi sau zone perimetrale.

 

            (2) Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora, după caz.

 

Art.82. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile din O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

 

Art.83. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 de zile de la aducerea la cunoştinţa publică.

 

Art.84. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 126/2008

 

Art.85. Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Primăria Orasului Petrila .

 

       Art.86.  Prezenta hotărâre se comunică Primarului Oraşului Petrila, Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului orasului Petrila.

                                                                   

                                                                                                             Petrila la 29.05.2013

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZA

CONS. BOBAR GHEORGHE                                                                    SECRETAR

                                                                                                               JR. VĂRGATU TOMA

 

 

 

 

 

 

 

theme by teslathemes