Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor

Click pentru a deschide>> 

1.Programul de lucru S.P.C.L.E.P Petrila

2.Componența S.P.C.L.E.P Petrila

3.Taxe pentru anul 2020 S.P.C.L.E.P

4.Stare civilă. Înregistrarea nașterii

5.Înregistrarea căsătoriei

6.Înregistrarea decesului

7.Înregistrarea divorțului

8.Transcrierea certificatelor-extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine (naștere, căsătorie, deces)

9.Eliberarea certificatelor și a dovezilor (anexa 9) de stare civilă (naștere, căsătorie, deces)

10.Eliberarea extraselor multilingve (naștere, căsătorie, deces)

11.Schimbarea numelui-prenumelui pe cale administrativă

12.Deschiderea succesiuni-Anexa 24

13.Obținerea livretului de familie

14.Aniversarea a 50-60 ani de căsătorie

15.Regimul matrimonial

16.Contravenții stare civilă

17.Model cereri stare civilă

18.Evidența persoanelor. În atenția cetățenilor

19.Informații circulație documente în U.E

20.Contravaloarea actelor de identitate

21.Dovada adresei de domiciliu

22.Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

23.Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

24.Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbării buletinului vechi de identitate

25.Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă

26.Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

27.Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

28.Eliberarea cărții de identitate provizorii (CIP), când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

29.Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (flotant)

30.Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

31.Eliberarea actului de identitate la dobândirea cetățeniei române

32.Eliberarea CIP-CRDS carte de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

33.Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii

34.Eliberare certificat-adeverintă privind atestarea domiciliului înregistrat în RNEP

35.Formularul E 401-Certificarea stării civile

36.Contravenții evidența persoanelor

37.Model cereri evidența persoanelor

38.Raport de activitate anul 2019 S.P.C.L.E.P Petrila

39.Regulamentul de Organizare și Funcționare S.P.C.L.E.P Petrila

40.Informare date cu caracter personal

41.Acte normative

42.Conducerea S.P.C.L.E.P din județul Hunedoara

43.Conducerea D.P.C.E.P Hunedoara

44.Conducerea D.E.P.A.B.D. București

 

Actualizat: 17.02.2020 – ora10:45

 

 

 

 

theme by teslathemes