Lista proiectelor de la Primaria Petrila

LISTA PROIECTE IN IMPLEMENTARE

 

ETAPA I:

Data semnarii Contractului de Finantare: 06.03.2019

Data finalizarii Contractului de Finantare: 30.07.2020

Stadiul proiectului: Demararea procedurii de achizitie a lucrarilor de executie

Obiectivele proiectului:

 • Cresterea eficientei energetice in 3 cladiri rezidentiale din orasul Petrila;
 • Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii celor 3 cladiri rezidentiale din orasul Petrila;
 • Cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publica locala si Asociatiile de proprietari Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila

 

 

ETAPA II:

Data semnarii Contractului de Finantare: 28.05.2019

Data finalizarii Contractului de Finantare: 31.08.2020

Stadiul proiectului: Demararea procedurii de achizitie a lucrarilor de executie Obiectivele proiectului:

 • Cresterea eficientei energetice in 3 cladiri rezidentiale din orasul Petrila;
 • Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii celor 3 cladiri rezidentiale din orasul Petrila;
 • Cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publica locala si Asociatia de proprietari 4.Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila

 

 

ETAPA IV:

Data semnarii Contractului de Finantare: 28.05.2019

Data finalizarii Contractului de Finantare: 31.08.2020

Stadiul proiectului: Evaluarea ofertelor transmise in cadrul procedurii de achizitie a lucrarilor de executie

Obiectivele proiectului:

 • Cresterea eficientei energetice in cele trei cladiri rezidentiale din orasul Petrila;
 • Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii celor trei cladiri rezidentiale din orasul Petrila;
 • Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila prin reabilitatrea celor 3 cladiri rezidentiale;
 • Cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publica locala si Asociatia de proprietari.

 

ETAPA V:

Data semnarii Contractului de Finantare: 21.02.2019

Data finalizarii Contractului de Finantare: 30.06.2020

Stadiul proiectului: Demararea procedurii de achizitie a lucrarilor de executie

Obiectivele proiectului:

 • Cresterea eficientei energetice la bl. 7, str. 8 Martie din orasul Petrila;
 • Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii bl. 7, str. 8 Martie din orasul Petrila;
 • Cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publica locala si Asociatiile de proprietari
 • Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila

 

 

 

 

ETAPA VI:

Data semnarii Contractului de Finantare: 06.03.2019

Data finalizarii Contractului de Finantare: 31.01.2020

Stadiul proiectului:  Executie lucrari

Obiectivele proiectului:

 • Cresterea eficientei energetice intr-o cladire rezidentiala din orasul Petrila – blocul 3 str. 8 Martie
 • Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii cladirii rezidentiale din orasul Petrila – blocul 3 str. 8 Martie
 • Cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publica locala si Asociatia de proprietari Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila

 

 

ETAPA VII:

Data semnarii Contractului de Finantare: 21.02.2019

Data finalizarii Contractului de Finantare: 19.09.2020

Stadiul proiectului: Demararea procedurii de achizitie a lucrarilor de executie

Obiectivele proiectului:

 • Creșterea eficienței energetice a blocului nr. 52, din strada 8 Martie, Orașul Petrila.
 • Creșterea calității vieții pentru locuitorii blocului 52, din strada 8 Martie, Orașul Petrila
 • Creșterea gradului de colaborare dintre autoritatea publică locală și Asociația de proprietari.
 •  Îmbunătățirea imagini arhitecturale a orașului Petrila și prin renovarea la exterior a blocului 52 din strada 8 Martie.

 

 

 

ETAPA VIII:

Data semnarii Contractului de Finantare: 18.04.2019

Data finalizarii Contractului de Finantare: 31.05.2020

Stadiul proiectului: Achizitie intocmire PTH, DDE si AT din partea proiectantului

Obiectivele proiectului:

 • Cresterea eficientei energetice a blocurilor nr. 11 si 43 din strada 8 Martie, Orasul Petrila
 • Cresterea calitatii vietii pentru locuitorii blocurilor nr. 11 si 43 din strada 8 Martie, Orasul Petrila;
 • Cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publica locala si Asociatia de proprietari
 • Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila prin renovarea exterioara in urma reabilitarii termice a blocurilor nr. 11 si 43 din strada 8 Martie, orasul Petrila

 

LICEU:

Data semnarii Contractului de Finantare: 06.03.2019

Data finalizarii Contractului de Finantare: 30.11.2020

Stadiul proiectului: Achizitie Audit Financiar si Verificare PT

Obiectivele proiectului:  

 • Reducerea consumului total de energie cu 73,63 % (KWH/MP/AN), prin folosirea surselor regenerabile
 • Reducerea cheltuielilor de la bugetul local pentru consumul de utilitati al acestui obiectiv de invatamant cu 73,63% 122532 lei platit in anul 2016 se reduce la 32311,68 lei fa finalizarea proiectului
 • Îmbunătăţirea imaginii arhitecturale a orasului cu 2,5 %

 

 

 

 

SCOALA 1:

Data semnarii Contractului de Finantare: 31.01.2019

Data finalizarii Contractului de Finantare: 30.09.2020

Stadiul proiectului: Realizare PTH

Obiectivele proiectului:

 • Reducerea consumului anual de energie finala prin folosirea surselor regenerabile de energie;
 • Reducerea cheltuielilor de la bugetul local pentru consumul de utilitati al acestui obiectiv de invatamant;
 • Îmbunătăţirea imaginii arhitecturale a orasului

 

SCOALA 2:

Data semnarii Contractului de Finantare: 05.11.2018

Data finalizarii Contractului de Finantare: 31.08.2020

Stadiul proiectului: Realizare PTH

Obiectivele proiectului:

 • Reducerea consumului anual de energie finala prin folosirea surselor regenerabile de energie;

Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind:

 • izolarea termică a faţadei – parte vitrată
 • izolarea termică a faţadei – parte opacă
 • termoizolarea planșeului peste ultimul nivel
 • închiderea balcoanelor/ logiilor cu tâmplărie termoizolantă
 • izolarea termică a planşeului peste subsol, reabilitarea/ modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic și apă caldă – parte comună a cladirii; • modernizarea sistemului de încălzire: înlocuirea centralei termice

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile: sisteme foto-voltaice-40 buc; ,pompe de căldură-8 buc;

 • înlocuirea corpurilor de iluminat în spațiile comune (schimbarea a 260 buc corpuri de iluminat tip clasic cu corpuri de iluminat tip LED)
 • înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune, • repararea elementelor de construcţie ale faţadei
 • repararea acoperişului tip şarpantă,
 • refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie
 • măsuri de reparaţii a clădirii
 • Reducerea cheltuielilor de la bugetul local pentru consumul de utilitati al acestui obiectiv de invatamant;
 • Îmbunătățirea imaginii arhitecturale a orasului

 

SCOALA 5:

Data semnarii Contractului de Finantare: 31.01.2019

Data finalizarii Contractului de Finantare: 30.08.2020

Stadiul proiectului: Realizare PTH

Obiectivele proiectului:

 • Reducerea consumului total de energie cu 73,63 % (KWH/MP/AN), prin folosirea surselor regenerabile
 • Reducerea cheltuielilor de la bugetul local pentru consumul de utilitati al acestui obiectiv de invatamant cu 73,63%: 64645 lei platit in anul 2016 se reduce la 17046.89 lei la finalizarea proiectului ;
 • Îmbunătățirea imaginii arhitecturale a orasului cu 2,5 % În stabilirea procentului de 2,5 % s-a luat in considerare un numar de 40 de institutii publice existente pe raza orasului Petrila care daca ar fi reabilitate fatadele ar reprezenta o îmbunătățire a imagini arhitecturale cu un procent de 100%. Odată cu executarea lucrăriilor de intervenție la Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși – structura Scoala 5, din orasul Petrila , prin regula de trei simplă rezultă procentul de 2,5 %. Cuantificarea acestei valori se va face dupa acelasi principiu, adica dupa finalizarea lucrariilor de interventie asupra fatadelor la Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși din orasul Petrila , se considera ca la o Instituție publica din cele 40 luate în calcul a fost Îmbunătățită imaginea arhitecturală a orașului Petrila cu un procent de 2,5 %.

SCOALA 6:

Data semnarii Contractului de Finantare: 02.10.2018

Data finalizarii Contractului de Finantare: 31.07.2020

Stadiul proiectului: Realizare PTH

Obiectivele proiectului:

 • Reducerea consumului anual de energie finala prin folosirea surselor regenerabile de energie;
 • Reducerea cheltuielilor de la bugetul local pentru consumul de utilitati al acestui obiectiv de invatamant, prin reducerea costurilor cu intretinerea
 • Îmbunătățirea imaginii arhitecturale a orasului, prin reabilitarea exterioara a unitatii de invatamant

 

SPITAL:

Data semnarii Contractului de Finantare: 21.02.2019

Data finalizarii Contractului de Finantare: 15.12.2020

Stadiul proiectului: Realizare PTH

Obiectivele proiectului:

 • Reducerea consumului anual de energie finala prin folosirea surselor regenerabile de energie;
 •  Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind:

• izolarea termică a faţadei – parte vitrată

• izolarea termică a faţadei – parte opacă

• termo-hidroizolarea terasei /termoizolarea planșeului peste ultimul nivel

• închiderea balcoanelor/ logiilor cu tâmplărie termoizolantă

 • izolarea termică a planşeului peste subsol reabilitarea/ modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic și apă caldă – parte comună a cladirii, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic etc.

• modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile: panouri solare termice și electrice,pompe de căldură, centrale termice pe biomasă

• înlocuirea corpurilor de iluminat în spațiile comune

• înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune

• repararea elementelor de construcţie ale faţadei

• repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, construirea/demolarea/înlocuirea acoperişului tip şarpantă, repararea sistemului de colectare a apelor meteorice

• refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie

• măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii

 • Reducerea cheltuielilor de la bugetul local pentru consumul de utilitati al acestui obiectiv de invatamant, prin reducerea costurilor cu intretinerea
 • Îmbunătățirea imaginii arhitecturale a orasului, prin reabilitarea exterioara a unitatii medicale

 

PARC:

Data semnarii Contractului de Finantare: 28.05.2018

Data finalizarii Contractului de Finantare: 29.02.2020

Stadiul proiectului: Demararea procedurii de achizitie a lucrarilor de executie

Obiectivele proiectului:

 • Reconversia si refunctionalizarea unui teren degradat in suprafata de 25,012.00 mp
 • Crearea unei zone de agrement si petrecere atractiva a timpului liber pentru comunitate
 • Imbunatatirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila
 • Cresterea suprafetei verzi din orasul Petrila pana in anul 2019 cu 22,511.96 mp;