Single post

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 

Vă aducem la cunoștință faptul că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială, www.afir.info, varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, prin care se acordă fonduri nerambursabile pentru realizarea proiectelor de investiții în domeniul agricol.

Directorul general al AFIR, Adrian Ionuţ Chesnoiu, a declarat săptămâna trecută că liniile de finanțare vor fi deschise începând cu 1 august 2018 iar pentru Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole şi Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole” vor fi deschise după data de 10 august.

 

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Solicitanți eligibili

  • Tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

 

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;

 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;

 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

 

 Obiectivele proiectului

·         instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole;

·         îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;

·         submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;

·         creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie;

·         încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

 

 

Valoarea finanțării nerambursabile

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 50.000 Euro, valoare ce va fi acordată în două tranșe:

  • 75% la primirea deciziei de finanțare;
  • 25% în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

 

 

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Solicitanți eligibili:

  • Fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică (exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 –11.999 € SO), cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

 

Obiectivul proiectuluiDezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri.

Toate cheltuielile propuse în planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi  eligibile, indiferent de natura acestora.

 

Valoarea finanțării nerambursabile

 Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5 ani (5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro,procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

  • 75% la semnarea Deciziei de finanțare;
  • 25% se va acorda în funcţie de implementarea corectă a planului de afaceri, fără a depăși 3/ 5 ani (5 ani pentru exploatațiile pomicole).

 Vă rugăm să analizați informațiile prezentate și să le comunicați tuturor persoanelor interesate de pe raza localității.

Vă atașăm Ghidurile Solicitantului în variantă finală și actualizată la data de 23 iulie cu toate anexele aferente.

Totodată vă aducem la cunoștință și faptul ca Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara oferă servicii de consultanță în cadrul Compartimentului de elaborare si implementare proiecte din fonduri externe nerambursabile, prin personal specializat în scrierea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene și guvernamentale. 

 

Pentru orice informații vă stăm la dispoziție. Cu considerație, 

Monica Nistor

Compartimentul de elaborare și implementare proiecte din fonduri externe nerambursabile 

Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara 

Telefon: 0354/105 676

 

theme by teslathemes