„Growth – Investim în copii, investim în viitor”

Guvernul României a publicat Hotărârea de Guvern pentru instituirea schemei de ajutor de minimis privind programul guvernamental „Growth – Investim în copii, investim în viitor”. Acest document se află în dezbatere publică până la data de 02.03.2019.

Potrivit acestei Scheme, firmele private și organizațiile neguvernamentale pot obține fonduri nerambursabile pentru construcția de grădinițe cu profil sportiv.

Administratorul acestui program guvernamental va fi Comisia Națională de Strategie și Prognoză, iar intensitatea maximă a sprjinului nerambursabil acordat poate ajunge până la 100%din valoarea totală a proiectului, dar nu mai mult de 500.000 euro/întreprindere.

Solicitanții eligibili pot fi : persoane juridice de drept privat, organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federații și cluburi sportive.

Cheltuielile eligibile pentru finanțare sunt cele prevăzute pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv, ajutorul de minimis fiind plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Educaţiei Naţionale, firmele beneficiare nefiind obligate să participe cu aport propriu la finanțarea cheltuielilor eligibile în limita menționată (max. 500.000 euro/întreprindere). Contribuţia proprie a beneficiarului va trebui însă să acopere diferenţa necesară finalizarii şi funcţionării corespunzătoare a proiectului de investiţii.

Pentru investiția de bază, cheltuielile eligibile sunt:

– cheltuieli pentru amenajarea terenurilor sportive

– cheltuilei pentru asigurarea utilitîților necesare obiectivului

– cheltuieli pentru construcția și/sau amenajarea grădinițelor șia a clădirilor anexă

-cheltuieli pentru dotarea grădinițelor cu active corporale și necorporale de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar

 La momentul depunerii cererii de finanțare, beneficiarul are obligaţia sa facă dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau atrase pentru respectarea prevederilor de mai sus, fără ca acestea sa facă obiectul unui ajutor de stat sau de minimis.

Plăţile aferente ajutoarelor acordate în cadrul acestui program se vor efectua până cel târziu la 2 ani după finalizarea proiectului.

Beneficiarii ajutorului de stat au o serie de obligaţii, astfel, trebuie să asigure locuri gratuite pentru o perioadă de 4 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv, într-o cotă procentuală de:

– cel puţin 8% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, în cazul celor care au primit ajutor pentru construcţia de grădiniţe cu profil sportiv. 

– cel puţin 4% din numărul total de preşcolari înmatriculaţi, în cazul celor care au primit ajutor pentru înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv. 

De asemenea, beneficiarii schemei de ajutor trebuie să faciliteze accesul copiilor la aceste gradinițe prin stabilirea unor tarife mai reduse, corelate cu costul standard pentru fiecare preşcolar stabilit prin legislație și, totodată, să asigure un program prelungit de activitate zilnică, precum şi funcţionarea gradinițelor pe tot parcursul anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanţelor.

O altă obligație se referă la menţinerea activității în grădiniţele cu profil sportiv realizate prin acest program cel puţin 10 ani de la obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

Schema de ajutor, cu un buget total de 500 de milioane de euro, are caracter multianual şi se derulează până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire în raport cu reglementările europene. Finanțarea va începe în acest an și va fi inclusă în bugetul pentru 2019. Se pot emite acorduri pentru finanţare până la sfârșitul anului viitor, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program, iar plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2019-2022.

 

Vă rugăm să aduceți aceste informații la cunoștința persoanelor care ar putea fi interesate.

Cu respect,

Luminița Pintilei

AGENȚIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA

str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Deva, Hunedoara

CIF 9925566

Telefon/fax: 0354 105 676

anunt comunicat de presa FEB 2019 scoala 5

anunt comunicat de presa februarie 2019 sc 5

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

(textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul web al

Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului

(facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link. Detalii privind elementele obligatorii de identitate

vizuală se regăsesc în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020, în vigoare.

anunt comunicat de presa FEB 2019 scoala 1

anunt comunicat de presa FEB 2019 scoala 1

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

(textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul web al

Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului

(facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link. Detalii privind elementele obligatorii de identitate

vizuală se regăsesc în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020, în vigoare.