Pachet legislativ pentru zonele montane

  • Legea nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, publicată în Monitorul Oficial nr. 1033 din 5 decembrie 2018. Potrivit legii, înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană se realizează în conformitate cu proiectele-tip puse la dispoziţie în mod gratuit de către Agenţia Zonei Montane;
  • Legea nr. 330/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană, publicată în Monitorul Oficial nr. 1103 din 27 decembrie 2018. Potrivit legii, infiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei din zona montană se realizează în conformitate cu proiectele-tip puse la dispoziţie în mod gratuit de către Agenţia Zonei Montane;
  • Legea nr. 331/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană, publicată în Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018. Potrivit legii, înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană se realizează în conformitate cu proiectele-tip puse la dispoziţie în mod gratuit de către Agenţia Zonei Montane;
  • Legea nr. 333/2018 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană, publicată în Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018. Potrivit legii, înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană se realizează în conformitate cu proiectele-tip puse la dispoziţie în mod gratuit de către Agenţia Zonei Montane.

Beneficiarii Programelor de investiții având baza Legile 296, 330 și 331/2018 sunt:

  • beneficiari privaţi – persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
  • grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice;
  • persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, şi persoanele juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară.

În plus față de beneficiarii enumerați mai sus, conform Legii 333/2018, vor putea obține sprijin și următoarele categorii:

  • forme asociative de proprietate cu rol economic din zonele de munte constituite în baza Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ocoale silvice de regim constituite conform prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

Legea nr. 296 din 3 decembrie 2018

Legea nr. 330 din 21 decembrie 2018

Legea nr. 331 din 21 decembrie 2018

Legea nr. 333 din 21 decembrie 2018