Publicatie

PUBLICAȚIE

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

VIȘAN MARIAN

25

CĂLDĂRAR GABRIELA

19

18.05.2017

27.05.2017

2

PANĂ MIHAI

24

MARIAN BIANCA

26

18.05.2017

27.05.2017

3

PÎNZARIU OVIDIU

30

ROMOȘAN ADINA

29

18.05.2017

27.05.2017

 

            În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

 

 

 

 

           ȘEF SERVICIU                                       Ofițer  stare civilă

       DOBRICĂ DANIELA                                    Avram Violeta

Publicatie

PUBLICAȚIE

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

DOBRE NICOLAE

27

BOLOG FLORINA

27

17.05.2017

26.05.2017

 

            În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

 

 

 

 

           ȘEF SERVICIU                                       Ofițer  stare civilă

       DOBRICĂ DANIELA                                    Avram Violeta

Anunt concurs

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

 

ANUNT

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI / EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI PETRILA

 

                       Primaria orasului Petrila anunta organizarea si desfasurarea concursului/examenului  pentru ocuparea unor posturi contractuale de executie vacante si anume:

-1(una) functie de sofer buldoexcavator, treapta I –  din cadrul Compartimentului Tehnic;

-3(trei) functii de muncitor calificat, treapta IV –  in meseria zidar, tamplar,  instalator retele termice si sanitare, lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale sau sudor, din cadrul Compartimentului Tehnic;

-1(una) functie de muncitor calificat, treapta I –  in meseria zidar, tamplar,  instalator retele termice si sanitare, lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale sau sudor, din cadrul Compartimentului Tehnic;

-2 (doua) functii de muncitor necalificat din cadrul Compartimentului Tehnic;

 

Concursul va fi organizat in data 12.06.2017 proba scrisa,  pentru toate posturile scoase la concurs,  in 14.06.2017  proba practica  ce se organizeaza doar    pentru postul de   sofer buldoexcavator  si in 16.06.2017  interviul, pentru toate posturile scoase la concurs. Cele trei probe se vor desfasura incepand cu ora 10 la sediul Primariei orasului Petrila.

                                                                                                                                                                                          

                               Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

-cerere de participare la concurs

-copia actului de identitate

-copii ale documentelor care sa ateste nivelul studiilor

-copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca

-cazierul judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale (cazierul judiciar va fi depus pana cel tarziu la data desfasurari primei probe a concursului)

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate

-curriculum vitae

Copiile documentelor depuse la dosar vor fi insotite de documentele originale pentru certificarea acestora.

                               Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Petrila pana in data de 30.05.2017, ora 15. Relatii suplimentare la telefon 0254550977 sau 0254550760.

Conditii generale de participare la concurs:

-cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

-cunoaste limba romana, scris si vorbit;

-varsta minima reglementata de prevederile legale;

-sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;

-sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei atestata pe baza adeverintei medicale, eliberata de medicul de familie

-indeplineste conditiile de studii pentru ocuparea postului;

– nu a fost condamnata definitiv pt. savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Conditii specifice de participare la concurs:

pentru sofer buldoexcavator I

– studii medii sau profesionale,

– vechime minima in specialitate  3 ani, 

– permis de conducere categoria B-C-E

-aviz psihologic

– cunostinte minime de mecanica auto

pentru muncitor calificat IV – zidar, instalator retele termice si sanitare, lacatus mecanic de intretinere si reperatii universale sau sudor

-studii generale, scoala profesionala, liceu de profil sau curs de calificare in una din meseriile specificate

– nu se solicita vechime

pentru muncitor calificat I – zidar, instalator retele termice si sanitare, lacatus mecanic de intretinere si reperatii universale sau sudor

-studii generale, scoala profesionala, liceu de profil sau curs de calificare in una din meseriile specificate

 – vechime minima in munca  de 9 ani

pentru muncitor necalificat

-studii generale

– nu se solicita vechime

 

Bibliografia pentru muncitor calificat I, IV si muncitor necalificat:

1.HGR 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

2.HGR 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatete pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

3.HGR 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

4.Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, Capitolul II – Domeniul de aplicare si Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

Bibliografia pentru sofer buldoexcavator I

1.OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, Capitolul II – Domeniul de aplicare si Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

Ec. VASILE JURCA

 

Publicatie mai

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

PÎRVA COSTEL

38

CHERT ELENA

32

09.05.2017

18.05.2017

2

ZIPPENFENIG ZOLTAN

47

RÎNDAȘU RODICA

29

10.05.2017

19.05.2017

3

NICULAE LIVIU

29

PREDA LIDIA

19

11.05.2017

20.05.2017

4

PRIAN MAXIM

55

BÎGU MARIANA

48

11.05.2017

20.05.2017

5

BERTEA ALEXANDRU

24

COTOI VALENTINA

24

11.05.2017

20.05.2017

6

RADU IULIAN

35

BRADU ADELINA

24

11.05.2017

20.05.2017

7

REVITEA CIRPIAN

30

CRISTICĂ ROXANA

30

11.05.2017

20.05.2017

8

STEPAN RADU

28

POPA ANDRA

23

11.05.2017

20.05.2017

9

POPESCU GRIGORE

35

BORBELY ANA

44

11.05.2017

20.05.2017

10

MÂNDRUȚ ALEXANDRU

23

HORDILĂ OANA

21

11.05.2017

20.05.2017

 

            În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

 

 

           ȘEF SERVICIU                                       Ofițer  stare civilă

       DOBRICĂ DANIELA                                    Avram Violeta