Primaria orasului Petrila anunta organizarea examenului de promovare in grad profesional

JUDETUL HUNEDOARA

PRIMARIA ORAŞULUI PETRILA

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

NR. __________2017

 

 

 

ANUNT

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL A FUNCTIONARILOR PUBLICI CARE INDEPLINESC CONDITIILE DE PROMOVARE

 

 

 

                               Avand in vedere HGR nr. 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, si planul de ocupare al functiilor publice pentru anul 2015,  Primaria orasului Petrila anunta organizarea examenului de promovare in grad profesional a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de promovare pentru data de 17.05.2017, ora 10 proba scrisa, dosarele de participare la concurs se depun pana la data de 08.05.2017  ora 15. Examenul va avea loc la sediul Primariei orasului Petrila.

 

Bibliografia comuna pentru concurs:

1.Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată;

2.Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

3.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

 

STARE CIVILA

4.Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civila, republicata;

5.OG nr. 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor romani;

6.HGR nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;

 

POLITIA LOCALA

4. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor;

5.Legea 180/2002 pentru aprobarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

6.Legea 61/1991 republicata în 18 ianuarie 2000, pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii şi liniştii publice;

 

 

Dosarul de participare la concurs va contine:

  • adeverinta – vechime in grad profesional;
  • copii dupa fisele de evaluare din ultimii 2 ani;
  • formular de inscriere;

Nota: legile 188/1999, 215/2001, 7/2004 sunt obligatorii pentru  totii candidatii , restul legilor sunt obligatorii in functie de specialitatea in care isi desfasoara activitatea fiecare functionar public.

                                                                      

Petrila , la  18.04.2017.

 

 

Primar                                                                         Compartiment  R.U.

Jurca Vasile                                                                Becheru Luminita