Publicatie casatorii

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

BULANCEA GABRIEL

37

MUNTEAN ADELA

21

10.11.2016

19.11.2016

 

          În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

 

 

 

           ȘEF SERVICIU                                                 Ofițer  stare civilă

       DOBRICĂ DANIELA                                    Avram Violeta

Publicatie casatorii

PUBLICAȚIE

 

Nr. crt.

Numele și prenumele soțului

Vârsta soțului

Numele și prenumele soției

Vârsta soției

Data depunerii declarației de căsătorie

Data căsătoriei

1

CODREAN IONUT

30

RADAICOVICI STEFANA

37

03.11.2016

12.11.2016

2

BARACTARU COSTICĂ

41

FLORESCU MARIELA

40

03.11.2016

12.11.2016

3

POPA FLORIN

30

GRUNTĂ ALINA – FLORINA

24

03.11.2016

12.11.2016

 

          În temeiul articolului 283, alin.2 și art.285 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, orice persoană poate face opunere la aceste căsătorii, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale, ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei publicații.

 

 

 

           ȘEF SERVICIU                                                 Ofițer  stare civilă

       DOBRICĂ DANIELA                                    Avram Violeta

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI  ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

UAT Orasul Petrila  anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, Programul „Școală pentru Toți”.

Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice de accesare a fondurilor – Programul „Școală pentru toți”, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro, și cu Metodologia de selecție a partenerilor, atașate acestui anunț.

Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt: Managementul proiectului, Informarea și publicitatea proiectului, Activități educaționale pentru antepreșcolari și preșcolari, Activități educaționale pentru școlari (Activitati școala după școala (SDS) pentru elevii din ciclul primar, și activități de sprijin educațional intensiv/meditații (SEI) la matematică și limba română pentru elevii din ciclul gimnazial), Cursuri de formare profesională pentru tinerii care au abandonat școala și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie, și Dezvoltarea de parteneriate între școli și autorități locale și/sau angajatori locali. Activitățile care vor face obiectul prezentului parteneriat se vor desfășura pe o perioadă de 6 luni.

Organizaţiile interesate de acest parteneriat, vor depune documentele solicitate completate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, în plic sigilat pe care se va specifica: „În atenţia Primăriei Orasului Petrila, pentru selecţia de parteneri POCU AP 6 – Programul „Școală pentru Toți”. Plicul se va depune cu număr de înregistrare la sediul Primăriei Petrila, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul www.orasulpetrila.rorespectiv până la data de 04.11.2016, ora 1600.

Date de contact: Serviciul A.I.P.F.I.M.C. ; Tel. 0254.550.760 , e-mail: achizitii.petrila@yahoo.com.

anexa-1-scrisoare-de-intentie

anexa-2-fisa-partenerului

anexa-3-grila-de-evaluare-etapa-de-calificare-a-ofertantilor

anexa-4-grila-evaluare-si-selectare-a-ofertantilor

metodologie-selectie-parteneri-scoala-pentru-toti_docx