Anunt important de la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială  ………..

 

Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

prin  e-mail, în format scanat: ……….._icc@mmanpis.ro  

 sau

-prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”

Adresă poştală: …………………………………………………

sau

-direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ……..

Adresă: …………………………………………………

Nr.Telefon: ……………………………………………

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

        Luni şi Miercuri: 8.30-18.00

      Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

Instrucţiuni, Cine, Când şi Unde să depună Cerere

-link către fişierul Opţiunea1 -1 AN”

-link către fişierul Opţiunea2 -2 ANI”

-link către fişierul „Model Cerere Tip pentru pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei”

-link către fişierul „Tabel Explicativ Aplicare Norme”

-link către fişierul „Hotărârea Guvernului  nr. 449/2016 din 22 iunie 2016”

-link către fişierul „Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice  nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016”