Licitatie publica in 9 martie, Inchirierea a 10 locuri pentru realizarea unor parcari acoperite situate in str. 8 Martie, zona bl. 20, din orasul Petrila, jud. Hunedoara.

 

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA  IN DATA DE

09.03.2016  Ora 10

 

 

 PENTRU

 

 

            Inchirierea a 10 locuri pentrurealizarea unor parcari acoperite situate in str. 8 Martie, zona bl. 20, din orasul Petrila, jud. Hunedoara.

·         Durata inchirierii este de 5 (cinci) ani.

·         Pretul de pornire al licitatiei este de 160 lei/an/parcare, conform art.2 din HCL 21/2016 privind inchirierea prin licitatie publica a 10 locuri pentru realizarea unor parcari acoperite, situate in str. 8 Martie, zona bl. 20, orasul Petrila, jud. Hunedoara.

·         Taxa de participare la licitatie este de:20 lei

·         Garantia de participare la licitatie este de:40 lei.

·         Costul caietului de sarcini este 10 lei, iar acesta este disponibil la sediul

institutiei.

·         Ofertele se depun pana in data de 08 Martie 2016, ora 1500 la sediul Primariei orasului Petrila.

     

            Informatii suplimentare se pot solicita la sediul Primariei Orasului Petrila, str. Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara, la telefon/fax 0254550760 sau 0254550977, interior 218 sau pe adresa de mail-primaria.petrila2008@yahoo.com  

           

 

 

 

 

 

PRIMAR,

PADUCEL ILIE

Legea 248/2015

LEGEA 248/2015

 

                            Conform art. 2 din Legea 248/2015, stimulentul educational se acorda copiilor din familii defavorizate in conditiile in care sunt indeplinite cumulative urmatoarele criterii:

                         -varsta minima a copilului este de 3 ani, implinita oricand pe parcursul anului scolar curent-copiii pot fi inscrisi la gradinita si inainte sa implineasca varsta de 3 ani daca spatiul o permite dar devin eligibili in luna in care implinesc 3 ani;

                       -varsta maxima a copilului este de 6 ani, impliniti dupa data de 1septembrie a anului scolar curent;

                     -venitul net realizat in luna anterioara depunerii cererii sa nu depaseasca 284lei/membru de familie

                  -Acordarea stimulentului este conditionata de prezenta zilnica a copilului la gradinita

                                                 IMPORTANT

                      –Stimulentul pentru anul scolar 2015-2016 se acorda la cererea reprezentantului legal al copilului, depusa la sediul SPLAS in perioada 15.02.2016-29.04.2016

                   -Orice modificare intervine in familie trebuie anuntata in termen de 15 zile

                   -Titularul poate utiliza tichetul social numai pentru achizitionarea de produse alimentare, de igiena,de imbracaminte si/sau rechizite

                   -Se interzic titularului:

·        Solicitarea si/sau primirea unui rest de bani de la tichetul social pentru gradinita in cazul in care suma corespunzatoare produselor solicitate este mai mica decat valoarea nominala a tichetului

·        Comercializarea tichetelor sociale pentru gradinita in schimbul unor sume de bani si/ori altor bunuri si/ori servicii

·        Utilizarea tichetelor sociale pentru gradinita in magazine,locatii,unitati,piete de orice fel care nu vand produse alimentare,de igiena,de imbracaminte

·        Utilizarea tichetelorpentru gradinita pentru achizitionarea altor produse decat alimentare,de igiena,de imbracaminte si/sau rechizite.

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU acordarea STIMULENTULUI EDUCATIONAL:

 

 

 

 

 

 

 

contract locuinta

-livret familie

-carte de identitate

-certificate nastere pentru toti membri familiei

-certificat casatorie

-hotarare judecatoreasca definitiva privind stabilirea domiciliului minorului(daca este cazul)

-hotarare divort daca este cazul

-adeverinta salariat cu venitul  net pentru luna anterioara depunerii cererii cu mentiunea daca beneficiaza sau nu de tichete de masa,cupon pensie

-adeverinta agriol

-adeverinta impozite si taxe

-adeverinta fisc

-adeverinta de la gradinita (dovada inscrierii)

-declaratie la notar-dupa caz

-alte documente in functie de situatia fiecarui caz

 

                              DIRECTOR EXECUTIV SPLAS                                           INSPECTOR

                                         HELJIU SUSANA                                             STOICA MARIA DOINITA