Sedinta de Consiliu Local – 28 octombrie

Sedinta de Consiliu Local – 28 octombrie, ora 13, care va avea loc la Casa de Ccultura

Ordinea de zi

1.      Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a virarilor de credite bugetare pentru anul 2015.

INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE

2.      Proiect de hotarare privind privind analiza si aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III al anului 2015.

          INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE

3.      Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuntumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat.

                                                                                   INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE

4.      Proiect de hotarare privind cofinanţarea proiectului educational în parteneriat “Stil de viaţă sănătos”.

                                                                       INITIATOR PRIMAR ILIE PADUCEL

5.      Proiect de hotarare privind cofinanţarea evenimentului “Zilele Scolii Gimnaziale Nr. 5” organizat in perioada 12-13 noiembrie 2015.

                                                                           INITIATOR PRIMAR ILIE PADUCEL

6.      Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reparatii cu mixturi asfaltice DJ 709 h Petrila – Jiet – 2” si „ Reparatii balustrada pod Jiet DJ ” din oraşul Petrila.

                                                                 INITIATOR PRIMAR ILIE PADUCEL

7.      Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de proiectare si elaborare studii tehnice  pentru obiectivul „Constructie de locuinte sociale pe strada Parangului ” din oraşul Petrila, judetul Hunedoara.

                                                                       INITIATOR PRIMAR ILIE PADUCEL

 

8.      Proiect de hotarare privind propunerea de trecere a unor suprafete de teren , din proprietatea Statului in proprietatea privata a d-nei Furdui Maria si a d-lui Furdui Ionel .

 

                                                                       INITIATOR PRIMAR ILIE PADUCEL

9.      Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr. 249/2009 privind aprobarea participarii Orasului     Petrila prin Consiliul Local ca membru asociat al “SC ECO PETRILA” SRL cu sediul in orasul Petrila.

                                                                                              INITIATOR PRIMAR ILIE PADUCEL

10.  Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de atestare a administratorilor la Asociatiile de proprietari din orasul Petrila.

 

                                                                       INITIATOR PRIMAR ILIE PADUCEL

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari precum şi desfăşurarea controlului financiar -contabil la asociaţiile de proprietari din orasul Petrila.

                                                                       INITIATOR PRIMAR ILIE PADUCEL

12.  Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului administrativ situat in orasul Petrila, str. Minei, parterul bl. 33.

INITIATOR PRIMAR ILIE PADUCEL

13.  Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 425 mp, situat in str. Jiului , evidentiat in CF nr. 63121.

INITIATOR VICEPRIMAR JURCA VASILE

14.  Proiect de hotarare privind aprobarea Programului operativ al pregatirilor de iarna 2015-2016 pentru orasul Petrila, judetul Hunedoara.

INITIATOR VICEPRIMAR JURCA VASILE

15.  Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre Biserica Crestina „ Muntele Sionului” a terenului in suprafata de 908 mp , situat in str. Jiului , oras Petrila.

 

  INITIATOR VICEPRIMAR JURCA VASILE

16.  Proiect de hotarare privind stabilirea sumelor alocate unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din orasul Petrila.

INITIATOR VICEPRIMAR JURCA VASILE

17.  Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a imobilului Centrala termica nr. 1 in suprafata construita de 468 mp, situata in str. 22 Decembrie, orasul Petrila.

 

  INITIATOR VICEPRIMAR JURCA VASILE

18.  Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie  publica a unor locuri de parcare, situate in zona 8 Martie, 22 Decembrie, str. Republicii si str. T. Vladimirescu din orasul Petrila.

  INITIATOR VICEPRIMAR JURCA VASILE

19.  Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenurilor arabile si fanete, din intravilanul orasului Petrila .

INITIATOR VICEPRIMAR JURCA VASILE

20.  Proiect de hotarare privind introducerea blocurilor de locuinte din orasul Petrila in Programul Operational Regional 2014-2015 in vederea obtinerii de finantari pentru reabilitare termica si achizitionarea serviciilor de proiectare si a studiilor tehnice necesare pentru aceste blocuri.

INITIATOR VICEPRIMAR JURCA VASILE

21.  Proiect de hotarare privind aprobarea conventiei de colaborare intre Consiliul Local Petrila si Organizatia Salvati Copiii Filiala Hunedoara, cu sediul in Petrila.

INITIATORI CONSILIERI:

JURCA VASILE, HELJIU MARIUS, PREDA CORNEL, SCARISOREANU IONEL

1.      Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reparatii cu mixtura asfaltica a strazilor: Republicii in fata blocului nr. 321,  6 August intre bl.1 si bl. 2 si in spatele blocului 7”, din orasul Petrila.

INITIATOR PRIMAR PADUCEL ILIE

22.  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere sistem de canalizare Galerie Cimpa”, orasul Petrila, judetul Hunedoara.

INITIATOR VICEPRIMAR JURCA VASILE

 

23.  Intrebari si interpelari.

Somatie publica

Rau platnici: (conform adresei nr.33097/2015)

Sandulescu Cristian – Al.Sahia 15A

Paduraru Chiriac – Minei 27/12

Muntean Mircea- Burdesti 46

Perse Gheorghe – 8 Martie

Scantei Gheorghe – Independentei 3