Dezbatere publica – 24 iulie

Primaria orasului Petrila , in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, propune:

Organizarea dezbaterii publice privind urmatorul proiect de act normativ:

Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare din judetul Hunedoara – initiator viceprimar Jurca Vasile.

Dezbaterea publica va avea loc in data de 24.07.2015, ora 11:00, la Casa de Cultura “Ladislau Schmidt”.

Proiectul de hotarare insotit de anexele aferente au fost afisate pe site-ul institutiei: www.orasulpetrila.ro si la sediul Primariei orasului Petrila.

Precizam ca recomandarile si propunerile pe marginea proiectului de hotarare se primesc la sediul Primariei orasului Petrila pana la data de 04.08.2015. 

 

Dezbatere publica – 24 iulie 2015, cu privire la Sistemul de Management Integrat al Deseurilor, Ora 11.00 – Casa de Cultura "Ladislau Schmidt"

Proiect de hotarare, expunere de motive, raport 

REGULAMENT DE SALUBRIZARE judetul Hunedoara