Anunt licitatie publica

ANUNT

PRIMARIA ORASULUI PETRILA

ORGANIZEAZA LICITATIE PUBLICA  IN DATA DE

24.04.2015  Ora 1000

 

 

 PENTRU

 

 

 

            Vanzare prin licitatie publica a imobilului teren intravilan, in suprafata de 1284 mp, identificat in CF nr. 62518 Petrila, nr. topo 62518, situat in orasului Petrila, str. Jiet, nr. 75.

·         Pretul de pornire al licitatiei este de 25.630 lei conform HCL 147/2014.

·         Taxa de participare la licitatie este de: 100 lei.

·         Garantia de participare la licitatie este de: 2.563 lei.

·         Costul caietului de sarcini este 10 lei, iar acesta este disponibil la sediul

Institutiei, camera nr. 7.

·         Ofertele se depun pana in data de  24.04.2015, ora 0900 la sediul Primariei

orasului Petrila.

     

            Informatii suplimentare se pot solicita la sediul Primariei Orasului Petrila, str. Republicii, nr. 196, jud. Hunedoara, la telefon/fax 0254550760 sau 0254550977, interior 218 sau pe adresa de mail-primaria.petrila2008@yahoo.com  

           

 

Petrila la 16.04.2015

 

 

 

PRIMAR,

PADUCEL ILIE