Anunt SPLAS PETRILA

ANUNȚ

 

                   În conformitate cu Legea 292/2011 a asistenței sociale, Consiliul Local al Orașului Petrila contractează în anul 2015 următoarele servicii sociale :

–          servicii furnizate de centre de zi pentru copii cu dizabilități (: îngrijire, educare, socializare și petrecere a timpului liber, reintegrare familială și comunitară, asigurarea hranei, consiliere psihologică pentru copil și familie, Kinetoterapie)

–          servicii furnizate de centre de zi pentru copii provenind din familii expuse riscului de excluziune socială (activități pentru prevenirea abandonului familial și școlar, precum și integrarea socială a copiilor care beneficiază de serviciile puse la dispoziție de Organizația Salvați Copiii: servirea mesei, servicii de asistență socială, pedagogice, de consiliere psihologică a copilului și a familiei, activități recreativ-educative, efectuarea temelor școlare)servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu  pentru persoane vârstnice (activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure)

                   Pentru informații suplimentare furnizorii de servicii sociale acreditați în condițiile legii se vor adresa Serviciului Public Local de Asistență Socială Petrila, sediul : str. 8 Martie, bl. 33 parter, loc. Petrila, tel/fax 0254550760, e-mail splaspetrila@yahoo.com.