Anunt licitatie

ANUNT

PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN DATA DE 29.03.2017, ORA 10.00

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
Consiliul Local al Orașului Petrila – Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității – cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact – Ing.Jr. Lang Mihaela.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Obiectul licitației publice îl constituie concesionarea terenului în suprafață de 20 mp, evidențiat în CF nr. 63483 – Petrila, situat în Petrila, strada Republicii, în vederea desfășurării de activități comerciale.
3. Informații privind documentaţia de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:Documentatia de atribuire se va obține contra-cost, de la Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Documentația de atribuire se va obține contra-cost, de la sediul Primăriei orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentației este 10 lei, se va achita la caseria unității.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.03.2017, ora 15.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2017, ora 09.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Petrila cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii nr.196, județul Hunedoara, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.03.2017 ora 10.00, Primăria Petrila, str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie nr.35, județul Hunedoara, cod postal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt menționate în documentația de atribuire.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.03.2017.
PRIMAR
JURCA VASILE

Anunt licitatie

ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN DATA DE 29.03.2017, ORA 10.00

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Consiliul Local al Orașului Petrila – Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității – cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact – Ing.Jr. Lang Mihaela.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitației publice îl constituie concesionarea terenului în suprafață de 20 mp, evidențiat în CF nr. 63483 – Petrila, situat în Petrila, strada Republicii, în vederea desfășurării de activități comerciale.

3. Informații privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:Documentatia de atribuire se va obține contra-cost, de la Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Documentația de atribuire se va obține contra-cost, de la sediul Primăriei orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentației este 10 lei, se va achita la caseria unității.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.03.2017, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2017, ora 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Petrila cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii nr.196, județul Hunedoara, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.03.2017 ora 10.00, Primăria Petrila, str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie nr.35, județul Hunedoara, cod postal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt menționate în documentația de atribuire.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.03.2017.

PRIMAR
JURCA VASILE

Anunt – licitatie in 29.03.2017

ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRILA ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN DATA DE 29.03.2017, ORA 10.00

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Consiliul Local al Orașului Petrila – Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității – cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact – Ing.Jr. Lang Mihaela.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul licitației publice îl constituie concesionarea terenului în suprafață de 20 mp, evidențiat în CF nr. 63483 – Petrila, situat în Petrila, strada Republicii, în vederea desfășurării de activități comerciale.

3. Informații privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:Documentatia de atribuire se va obține contra-cost, de la Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Documentația de atribuire se va obține contra-cost, de la sediul Primăriei orașului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Valoarea documentației este 10 lei, se va achita la caseria unității.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.03.2017, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2017, ora 09.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Petrila cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii nr.196, județul Hunedoara, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.03.2017 ora 10.00, Primăria Petrila, str. Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte cu Finanțare Internațională, Managementul Calității, camera 7.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , B-dul 1 Decembrie nr.35, județul Hunedoara, cod postal 330005, telefon 0254/234755 sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt menționate în documentația de atribuire.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.03.2017.

PRIMAR
JURCA VASILE